10 Sep 2007

Winst door verschil: een stappenplan voor diversiteit

Winst halen uit een gevarieerd personeels- en klantenbestand!

Winst halen uit een gevarieerd personeels- en klantenbestand! De mogelijkheden zijn er volop en nemen ook nog toe. Diversiteit in etniciteit (cultuur), leeftijd en geslacht biedt kansen voor veel bedrijven. Adviesbureau Colourful Dreams heeft in opdracht van Div-management heeft een stappenplan voor diversiteit ontwikkeld.

De mogelijkheden zijn er volop en nemen ook nog toe. Diversiteit in etniciteit (cultuur), leeftijd en geslacht biedt kansen voor veel bedrijven. Als diversiteit bewust wordt gemanaged levert dat meer renderende klanten(groepen) op. Bovendien is er bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt een groter potentieel aan gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar. Binnen het bedrijf leidt het tot meer gemotiveerde medewerkers die met plezier hun werk doen. Ook is er een grotere waardering vanuit de maatschappij voor diverse organisaties. Dat is allemaal pure winst. Dat kunnen we terugzien in een verbetering van de winstgevendheid en de waarde van een bedrijf.

De kern van deze brochure wordt gevormd door een praktisch stappenplan (zie hoofdstuk 3). Dat biedt concreet handvatten om resultaten te boeken door een goede omgang met verschillen tussen mensen.

Dan gaat het over:
a de vaststelling òf, en zo ja waaròm diversiteit relevant is voor een bedrijf
b de na te streven doelen
c de wijze van organiseren
d de uit te voeren acties, en
e het meten en evalueren van het succes.

Diversiteit is een werkelijkheid. Als we er verstandig mee omgaan, levert het vaak een groot potentieel aan winst op. Als we zaken op hun beloop laten of er onwetend mee omgaan, dan zal dat kunnen resulteren in problemen en gemiste kansen. Bij de business case ‘diversiteit' gaat het om de zakelijke waarde ervan, en niet om een sociaal wenselijk fenomeen. We focussen vooral op etniciteit, waarbij de besproken principes net zo goed gelden voor andere verschillen tussen mensen.

Download hier Winst door verschil: stappenplan voor diversiteit .

Het stappenplan is ontwikkeld door adviesbureau Colourful Dreams www.colourfuldreams.nl in opdracht van Div, het Landelijk netwerk Diversiteitsmanagement, www.div-management.nl.