30 Jun 2008

Terugblik Coaching in de Cultuur 2007/2008

In de periode september 2007 - april 2008 vond 'Coaching in de Cultuur 2007/2008' plaats. Het succesvolle coachingsprogramma voor vrouwen in de culturele sector ging in september 2007 weer van start. Netwerk CS en Carrières of Barrières in de Kunsten boden dit programma aan met als doel de diversiteit in de top van de culturele sector te vergroten.

Coaching in de Cultuur' is een intensief coachings- en trainingsprogramma voor vrouwen die de ambitie én mogelijkheid hebben om binnen drie jaar een invloedrijke positie in te nemen in het culturele veld. Kunstenaars, artistiek initatiators en vrouwen die werkzaam zijn in een management- of staffunctie van een culturele instelling danwel als zelfstandige kunnen deelnemen. Het programma bestaat uit individuele coaching, intervisie, workshops, trainingen en 360º feedback. Deelnemers onderzoeken hun eigen drijfveren en keuzes en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (o.a. onderwerpen als beïnvloeden, onderhandelen, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit en benutten van diversiteit).

We hanteren het principe van 'ervarend leren': we werken veel met ervaringen uit de eigen praktijk en bevorderen deelnemers te leren van elkaars deskundigheid en praktijkervaring. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het samenstellen van de groep, waarbij diversiteit een belangrijk criterium is.

Van de 100 aanmeldingen voor de editie 2007/2008 hebben in totaal 30 kandidaten deelgenomen aan het coachingsprogramma. Dit in tegenstelling tot andere jaren; er was in eerdere edities plek voor gemiddeld 20 deelnemers. 

Het oordeel van de deelnemers over het gevolge coachingsprogramma is zeer positief. Men geeft middels afgenomen enquêtes aan veel aan het project te hebben gehad en zouden anderen aanraden het programma te volgen. De deelnemers hebben de hoogste waardering voor de onderdelen persoonlijke coaching en intervisie.

Enkele citaten van deelnemers:

"Nu terugkijkend ben ik erg verrast door de snelheid waarmee we met elkaar verdieping hebben weten te stimuleren. Een sterk bewustwordingsproces en ontwikkeling van mezelf als leider."

"Het contact met deze vrouwen van kaliber, hun inbreng, hun feedback, de openheid en oprechte interesse waarmee ze dat deden en de moed om daarin persoonlijk en direct te zijn heeft me erg veel goed gedaan en het mogelijk gemaakt om dat op mijn beurt ook te doen."

"Ik heb meer inzicht gekregen op het belang van diversiteit en hoe sterk dit processen kan beïnvloeden."

Uiteraard blijft Carrières of Barrières in de Kunsten zich in de toekomst verbinden aan dit programma en willen zij de ervaringen het netwerk blijven benutten en voeden.

Met dank aan de samenwerking met Carrières of Barrières, Eva van Gils, Carolien van der Schoot, Marysia Weide, Mira Kho en Sonja van der Valk.