Het smoezenboekje

Het zijn vaak de smoezen die een drempel vormen om diversiteit daadwerkelijk gestalte te geven. Het smoezenboekje omschrijft zeven smoezen maar voorziet ze ook direct van ontmantelstrategieën. De strategieën werden gebaseerd op de kennis van de deelnemers aan de bijeenkomst ‘Toegang tot Toezicht’ die plaats vond op 5 oktober 2005 op initiatief van
Martijn Sanders, destijds directeur van het Concertgebouw en een van de ambassadeurs van het Ambassadeursnetwerk Besturen.

Op deze dag stond diversiteit in besturen van culturele instellingen centraal. Leidende vraag was hoe er meer diversiteit tot stand gebracht zou kunnen worden. Naast een plenaire bijeenkomst werd er die dag in subgroepen gesproken over een zevental smoezen die veelvuldig gebruikt worden wanneer het gaat om diversiteit in besturen. Enkele voorbeelden: ‘vrouwen voelen zich niet thuis in onze bestuurscultuur’ of ‘we kunnen ze niet vinden’. De kennis opgedaan in de subgroepen bleek dermate interessant dat ze gebundeld werden in een boekje. Het smoezenboekje. Het zijn dus suggesties, oplossingen en strategieën uit de culturele sector zelf die u het materiaal in handen geven om de smoes de wereld uit te helpen. Daarnaast worden bij iedere smoes belangrijke feiten uit onderzoeken en bijzondere uitspraken vermeld.

Op basis van de beschrijving van de smoes, de ontmantelstrategie, feiten en uitspraken kunt u uw eigen verhaal samenstellen om de smoes te ontmantelen. Zo geeft het boekje u een instrument in handen om de overbekende smoes de spreekwoordelijke das om te doen en de gewenste verandering in gang te zetten!

Samenwerkingspartners van deze dag en het boekje waren Atana, IPP, Kunst&Zaken, Kunsten 92, het Ministerie van OC&W en Netwerk CS.

Het smoezenboekje is nog verkrijgbaar, hier te downloaden: Smoezenboekje.