project 2007

SKVR publicaties

Kunst van Rotterdammers

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

With:

2007

Wat is er gedaan?
Om de kennis van SKVR te verspreiden zijn een drietal publicaties tot stand gekomen. In deze publicaties wordt een prentenboek gecombineerd met informatie op een website of een cd. Zo is het mogelijk de kennis zowel goed te verwoorden als te verbeelden. De drie publicaties zijn achtereenvolgens:
1. ‘Kijk ik kan zilver maken! Het grote kunsteducatie kijk en leesboek’ is een persoonlijke verkenningstocht van de schrijver Dirk Monsma langs diverse aspecten die van kunsteducatie een intense beleving maken.
2. ‘ Er gaat een wereld open, 10 jaar cultuurtraject voor het Rotterdamse onderwijs’: voor deze publicatie werd een aantal projecten, uit de meer dan 100 activiteiten van SKVR, gezocht. Deze projecten werden toegelicht met interviews met leerlingen en docenten, foto’s en een profiel van de kunstenaar of kunstinstelling. Tevens beschrijft het de visie van SKVR op cultuureducatie en cultuurparticipatie.
3. ‘Hiphop in Rotterdam’ : de jongerenactiviteiten van de SKVR zijn deels op de hiphop cultuur gebaseerd. Door plaats te maken voor rap, breakdance, turntablism en graffiti al dan niet in combinatie met theater en andere muziekstijlen, trekken deze activiteiten jongeren aan die niet met het overige aanbod worden bereikt. Beschreven wordt wat deze jongeren beweegt en wie ze zijn. Door gesprekken met kenners van de hiphopcultuur, de oprichters van het Hiphophuis en op basis van literatuurstudie wordt de oorsprong van de Hiphop elders en in Rotterdam in kaart gebracht. De publicatie bevat eveneens adviezen over het faciliteren en stimuleren van hiphopactiviteiten door bestaande culturele instellingen.

Wat was de aanleiding?
De cultuureducatie maakt momenteel een interessante ontwikkeling door. Na een lange periode van vooral projecten binnen het onderwijs is er weer ruimte voor structureel kunstonderwijs door initiatieven zoals bijvoorbeeld de Brede School. De SKVR heeft een rijkdom aan kennis over het Rotterdamse onderwijs en het culturele veld: cultuureducatie in de praktijk. Deze expertise is uniek in Nederland. Deze ervaring en kennis wil SKVR verspreiden, zodat breder bekend wordt wat er in Rotterdam gaande is.

Wat heeft het opgeleverd?
Drie publicaties waarmee de kennis en inzichten van SKVR ten aanzien van kunsteducatie, kunstparticipatie en cultureel burgerschap wordt uitgedragen.

Meer informatie
SKVR
T: 010 4361366
M: info@skvr.nl
W: www.skvr.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Publicaties
Kijk ik kan zilver maken - Dirk Monsma Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 9789047701040
Er gaat een wereld open- Ruud Hisgen
Hiphip in Rotterdam - Onno Hart