project 2003

Van de Straat

Op zoek naar een nieuwe werkwijze voor een divers publiek

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

With:

2003

Wat is er gedaan?
• Onderzoek op het gebied van de 3 P’s: Publiek, Pogramma en Personeel
• Ontwikkeling van stageplaatsen voor collega’s uit zusterinstellingen
• Studiemiddag
• Nieuwe werkaanpak voor de 3 P’s opgesteld

Wat was de aanleiding?
In Rotterdam Delfshaven, een diverse wijk, vonden verschillende cultuurprojecten plaats. SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) wilde aan verschillende projecten in Delfshaven een uitgebreid onderzoekstraject koppelen zodat opgedane expertise gedeeld kon worden (ook met zusterinstellingen in Nederland). Een belangrijke vraag in het onderzoek was hoe het cultuuraanbod aan kan sluiten op de veranderende stad en diverse bevolking.

Wat heeft het opgeleverd?
• Congres ‘ Van de Straat, Kunsteducatie in een veranderende stad’ op 9 juni 2004 waarin viertal boeiende workshops waarin kennis en ervaringen met elkaar werden gedeeld. De belangrijkste conclusies per workshop waren:
1) Werken met peereducators;
- de gevestigde cultuur staat tegenover de straatcultuur, peereducators zouden deze grens kunnen overbruggen
- peereducators kunnen veel leren, aan anderen maar ze kunnen zichzelf ook ontwikkelen, peereducator is zowel intermediair als docent
- nieuwe doelgroepen vragen om nieuwe disciplines
2) Nieuwe Methodieken
- Het model van Kweekvijver (in dit programma worden community artists opgeleid tot vakkrachten) is een van de werkbare oplossingen om straatcultuur didactisch over te dragen.
- Het is belangrijk dat vakkrachten ‘van de straat’ beide talen kunnen spreken, dat komt hun geloofwaardigheid ten goede
3) Faciliteren van straatcultuur
- het is vaak een eenrichtingsverkeer waarbij de straatcultuur de gevestigde orde binnen probeert te stappen, het zou mooi zijn als de gevestigde orde ziet dat zij ook wat van de straatcultuur kunnen leren en daardoor als instelling zelfs kunnen groeien
4) Lesgeven op andere lokaties
- kunst moet in de wijk zichtbaar zijn, kunstinstellingen moeten naar het talent toe gaan om kinderen en jongeren zo de kans te geven zich te ontwikkelen
- kunsteducatie zou terug moeten keren in het onderwijs
• ontwikkeling van netwerk door deelname diverse mensen en organisaties aan de workshops

Meer informatie
SKVR
tel: 010-4361366,
contactpersoon Dirk Monsma

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Verslag Congres van de Straat.
Download hier de publicatie Respect!.