project 2006

ITs Festival

Uitwisseling studenten theaterscholen uit Marokko en Nederland

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2006

Wat is er gedaan?
• De uitwisseling tussen studenten van theaterscholen uit Marokko en Nederland vond plaats in het kader van het Internationaal Theaterschoolfestival te Amsterdam.
• Het festival toonde verschillende voorstellingen van verschillende theaterscholen uit binnen en buitenland.
• Voorstelling van ‘Fando et Lis’ werd door Marokkaanse studenten van ISADAC opgevoerd.
• Rondom de voorstellingen werden gesprekken georganiseerd en kwamen onderlinge internationale uitwisselingen tot stand.
• Workshops voor alle internationale gasten.
• Er werd ruimte en tijd vrij gemaakt voor informele gesprekken en bijeenkomsten.

Wat was de aanleiding?
In september 2005 bezochten directeur van het ITs Festival en artistiekleider Mime Opleidingen van Amsterdam in het kader van Art on Tour, het FITUC festival in Cassablanca. Tijdens dit festival werd er een contract gesloten dat uitwisselingen tussen Marokko en Nederland tot 2008 zou waarborgen zodat er een verdieping in kennis en ervaringen ten aanzien van theaterscholen tussen de beide landen tot stand zou komen. In september 2005 werden Nederlandse voorstellingen op het FITUC festival in Cassablanca opgevoerd en juni 2006 bezochten studenten uit Marokko Nederland, in het kader van het Internationaal Theaterschool Festival.

Wat heeft het opgeleverd?
• Inzicht in het feit dat het oorspronkelijke plan, 1 maand lang samen met Marokkaanse en Nederlandse studenten werken aan een gezamenlijke voorstelling niet te realiseren was gezien geld en tijd gebrek bij beide partijen.
• Een mooie voorstelling die aan het publiek een ander soort toneel toonde dan het gewend was, het publiek bleef na de voorstelling lang napraten met makers en acteurs; de uitwisseling was een feit.
• Marokkaanse studenten maakte kennis met mime, en dat was een groot succes
Enkele aanbevelingen.
• In de toekomst moet meer aandacht gegeven worden aan de publiciteit. Het aantal bezoekers viel tegen. Mogelijkheid zou zijn om Marokkaanse ambassadeurs aan te stellen die het ITs adviseert over publiciteitsacties en die mond-tot-mond reclame kunnen genereren.
• In februari 2007 zullen Nederlandse studenten naar Marokko afreizen. Tijdens dit festival zal verder worden gesproken over het maken van een gezamenlijke voorstelling. De plannen hiervoor worden ontwikkeld en er zal nu meer tijd en ruimte worden geschapen om ze te realiseren. Kortom: de uitwisseling zal in de toekomst worden uitgebreid.

Meer informatie
Internationaal Theaterschool Festival
Directeur Jacqueline van Benthem
T: 020 530 5566
M: info@itsfestvial.nl
W: www.itsfestival.nl