project 2003

Gezocht: jonge theaterbezoekers

Onderzoek naar succesvolle methodieken voor jongerenmarketing in de podiumkunsten

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2003

Wat is er gedaan?
Onderzoek om kennis te inventariseren en uit te breiden naar marketingmethoden die het meest effectief zijn om jongeren tot theaterbezoek te bewegen.

Wat was de aanleiding?
Steeds meer theaters en theatermakers zijn overtuigd geraakt dat ze zich moeten inspannen om een jonger en divers publiek te bereiken. Project is onderdeel van het meerjarenproject van Bureau Promotie Podiumkunsten, waarbij methoden voor jongerenmarketing verder worden uitgewerkt en getoetst op effectiviteit aan de hand van pilotprojecten.

Wat heeft het opgeleverd?
Een rapportage van de bevindingen waarin:
• een model voor succesvolle jongerenmarketing is ontwikkeld. In het model wordt in tegenstelling tot andere modellen onderscheid gemaakt in de mate van interesse die jongeren in theater hebben en welke strategie, programmering en marketing nodig zou zijn om deze verschillende groepen te bereiken.
• zestal aanbevelingen op het gebied van jongerenmarketing: 1. richt je op bepaalde doelgroepen en niet op allemaal tegelijk 2. denk na over het verschil tussen verplicht bezoek en vrijwillig bezoek en houdt rekening met die vershillen 3. betrek de doelgroep bij programmering en marketing en neem hun mening serieus, het succes van ambassadeurs als publiekswervers is afhankelijk van de manier van werken 4. de inhoud van de voorstelling moet aantrekkelijk zijn voor de doelgroep die men wilt bereiken, dat geldt ook voor de uitstraling van het theater, zonder dat het betekent dat je in geforceerd jongerentaal vervalt 5. als een theater extra activiteiten organiseert om jongeren te bereiken ligt samenwerking met buurthuizen of scholen voor de hand 6. meetbare methoden en goede evaluaties zijn onontbeerlijk om te bepalen of het theater op de goede weg is.

Meer informatie
Bureau Promotie Podiumkunsten
Contactpersoon Yolande Melsert
T: 020 6647211
M: info@promotiepodiumkunsten.nl

Onderzoek is uitgevoerd door: Onderzoek in de Cultuursector Letty Ranshuysen
T: 010 4361548
M: letty@lettyranshuysen.nl
W: www.lettyranshuysen.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Het gehele rapport is te bestellen via www.promotiepodiumkunsten.nl
Een samenvatting van het rapport is hier te downloaden: Samenvatting: Gezocht jonge theaterbezoekers.