project 2003

From Scratch

Een draaiboek voor beginnend producenten

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2003

Wat is er gedaan?
• Doelgroeponderzoek, marktonderzoek, subsidieonderzoek
• Diverse meeleescommissies uit het veld ingezet die het draaiboek tot een handzaam en praktisch product maakten

Wat was de aanleiding?
In het werk van Urban Myth stuitte men regelmatig op jonge mensen die ambitie hadden om zelf projecten op te zetten en uit te voeren. Urban Myth wilde deze jongeren informeren en van tips voorzien.

Wat heeft het opgeleverd?
Een draaiboek voor beginnend producenten, ondernemende twintigers, die een evenement willen organiseren in de culturele sector. Het gehele productieproces is een vier fasen ingedeeld waardoor er een goed overzicht is ontstaan van de werkzaamheden.
Fase 1: De voorbereiding: hierin worden wilde ideeën aangescherpt tot een project, de basis voor het gehele productieproces wordt gelegd (van brainstorm tot projectplan)
Fase 2: Zaken doen: de zakelijke kant van het organiseren komt aan bod zoals het aanvragen van subsidie en het benaderen van samenwerkingspartners
Fase 3: De productie: hierin wordt het project zelf uitgevoerd, maar op welke valkuilen moet je letten?
Fase 4: Afhandeling & Evaluatie: hierin beoordeel je zelf je product, hoe is het gegaan, hoe verliep de samenwerking, wat was het resultaat, hoe handel je de financiën af en hoe evalueer je met je samenwerkingspartners?
Het draaiboek is zowel online als daadwerkelijk uitgegeven.

Meer informatie
Urban Myth
info@urbanmyth.nl
www.urbanmyth.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Draaiboek is hier te downloaden: From Scratch Draaiboek