project 2004

Deskundigheidsbevordering Peer Educators

Coaching en training voor jonge peer educators

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2004

Wat is er gedaan?
Binnen de organisatie van New Attraction is op het gebied van muziek, dans en vormgeving aandacht besteed aan peer education. Zeventien jongeren werden benoemd als peer educators. Hun werkterrein was divers van graffiti, multi-media tot acts als muziek en dans. De peer educators werden individueel begeleid in een coachingstraject.

Wat was de aanleiding?
Theaterstichting Paradox wilde graag een deskundigheidsbevordering van peer educators in de stad Groningen. Omdat ze zelf te klein waren om een uitgebreide werving en selectie voor het project op te zetten is samenwerking gezocht met New Attraction (een jaarlijks openlucht jongeren cultuurfestival in de stad Groningen).

Wat heeft het opgeleverd?
• Resultaten van het traject waren direct zichtbaar op het festival New Attraction
• Door alleen al de benoeming van de functie als peer educator waren de jongeren zich bewust van hun rol en gingen zich daar ook naar gedragen.
• Kennisoverdracht van peer education binnen de stichting New Attraction (Theaterstichting Paradox werd eind 2006 helaas opgeheven)

Meer informatie
New Attraction
Ingeborg Struyk
T: +31619224797
W: www.newattraction.com

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het document Resultaten Peer Education.