project 2004

Project Cultuurjournalistiek

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2004

Wat is er gedaan?
• Werving en selectie van nieuwe cultuurjournalisten, resulteerde in een groep van 11 deelnemers
• Workshops waarin deelnemers theoretisch en praktisch geconfronteerd werden met specialismen in en vormen van cultuurjournalistiek
• Workshops waarin oordeelsvorming over kunst op de eerste plaats stond en diversiteit aandacht kreeg
• Workshops die als doel hadden kansen in het beroepsveld te vermeerderen en ondersteuning boden bij de opbouw van een loopbaan als cultuurjournalist
• Gezamenlijk bekijken van voorstellingen, exposities etc.
• Mogelijkheden tot contactlegging met Media door aanverwante programmaonderdelen
• Instellen van redacties voor Holland Festival en Roots&Rootes, waarbij deelnemers zelf activiteiten en voorstellingen dienden te volgen. Enkele artikelen werden ook daadwerkelijk gebruikt voor publiciteit
• Inzet van mentoren: deelnemers werden gekoppeld aan mentoren die regelmatig met hen gesprekken voerden om inzicht te krijgen in het beroep en gewenste loopbaan
• Publicatie van een zichtbaar eindproduct dat door de groep functionerend als een redactie zelf geschreven en geproduceerd werd
• Feest van Kritiek, dat door een gezamenlijk initiatief tot stand kwam en waarin de vitaliteit die momenteel te vinden is bij de nieuwe generatie cultuurjournalisten duidelijk werd getoond

Wat was de aanleiding?
In relatie tot de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en veranderingen in de media wilde men de kwaliteit van de kunstkritiek, kunstjournalistiek en kunst- en cultuurbeschouwing verhogen. Gekozen werd voor de vorming van een nieuwe generatie cultuurjournalisten. Een verankering van de diversiteitsgedachte in de mediawereld en een onderzoek naar de inhoudelijke en organisatorische bouwstenen voor een toekomstige leergang Cultuurjournalistiek vormden belangrijke aandachtspunten in het project.
In de vorming van de nieuwe cultuurjournalisten wilde men aandacht besteden aan: de ontwikkeling van competenties; het aanboren van eigen creativiteit; ondersteuning in de loopbaan; de betrokkenheid van de media bij de ontwikkeling van cultuurjournalistiek die recht doet aan de huidige ontwikkeling in de cultuursector en de uitingsvormen van een nieuwe – divers samengestelde – generatie kunstenaars; de ontwikkeling van expertise op het gebied van scholing en coaching van nieuwe generaties cultuurjournalisten en kunstcritici.

Wat heeft het opgeleverd?
• Ontwikkeling van competenties van journalisten, meer of minder ervaren in het schrijven van artikelen op het gebied van kunst en cultuur
• Uitbreiding van het netwerk van de deelnemers
• Loopbaan van deelnemers kreeg meer richting, ze wisten waarin ze zich verder wilde ontwikkelen
• Zelfvertrouwen van deelnemers werd verstevigd waardoor ze meer inzagen dat en hoe ze een plek konden veroveren op het terrein van de cultuurjournalistiek
• Bekendheid van deelnemers bij verschillende media wat tot meerdere opdrachten leidde bij de desbetreffende deelnemers
• Zichtbaarheid van de deelnemers in de media en het werkveld
• Samenwerking tussen de deelnemers op professioneel gebied
• Gezamenlijk initiatief van deelnemers en organistoren en aanverwante betrokken relaties om een Feest der Kritiek te organiseren

Meer informatie
www.domeinvoorkunstkritiek.nl
Theaterinstituut Nederland
T 020 5513300
Contactpersoon Sonja van der Valk.
M: info@tin.nl
W: www.tin.nl