project 2007

Training creative leadership en workshop creatief partnerschap

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2007

Wat is er gedaan?
Een tiental deelnemende muziekeducatie specialisten werden uitgenodigd voor een driedaagse expertmeeting. Het programma omvatte de volgende onderdelen:
• Training creative leadership.
• Kennisoverdracht door middel van lezingen en discussies op het gebied van de educatieve en creatieve werking van de werkwijze van Yo! Opera op de school en de maatschappij.
• De praktijk: deelnemers ruiken en proeven aan de speciale aspecten van creatieve conceptontwikkeling vanuit de methode van creative partnerships. Steve Moffit (hoofd vanC creative Partnership London South East) verzorgde deze training. Hij beschikt over buitengewone expertise met deze werkvorm, juist ook vanuit de muziek.
Een verslag van de expertmeeting heeft uiteindelijk zorg gedragen voor verdere verspreiding van de kennis die is opgedaan.

Wat was de aanleiding?
Yo! Opera werkt – geïnspireerd op het Britse model van Creative Partnerships- al enige tijd samen met een drietal Utrechtse scholen in aandachtswijken. Het gaat hierbij om een langdurige samenwerking tussen operamakers en leerlingen/leerkrachten op basis van tweerichtingsverkeer. De operamakers/ kunstprojecten brengen creativiteit in de school en dragen bij aan een sterker zelfbeeld en zelfvertrouwen. Op hun beurt helpen kinderen/ leerkrachten de operamakers met de ontwikkeling van hun kunstvorm. Yo! Opera wil een internationaal gezelschap van muziekeducatie specialisten kennis laten maken met de methodiek van creative partnerships.

Meer informatie
Yo! Opera Festival en Werkplaats
Contactpersoon Sakia van de Ree
T: 030 2436419
www.yo-opera.nl