Topic:

Wie is de 'ezel'? Oftewel wie is de eigenaar van een project?

We moeten ervoor waken dat de expertise van projecten niet verloren gaat.