project 2005

Kansen voor kunst voor- en door meiden tussen 12 en 22 jaar

Essay over kansen voor kunst voor- en door meiden tussen 12 een 22 jaar

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

With:

Wat is er gedaan?
Aan de hand van research, gesprekken met betrokkenen en nadere literatuurstudie is een essay geschreven over het Habibi Girls Project, een interdisciplinair project voor talentontwikkeling voor meiden vanaf 12 jaar. Het essay laat de waarde zien van dergelijke projecten en plaatst de activiteiten in een grotere context van participatie en talentontwikkeling. Naast succesfactoren is er ook ruimte voor de knelpunten en de open einden die dergelijke activiteiten met zich meebrengen. Het essay is uitgegeven in boekvorm en digitaal en is eveneens gepresenteerd en uitgereikt aan de Amsterdamse wethouder Hannah Belliot. Het is ook naar buurthuizen en andere relevante organisaties gestuurd om zo het project onder de aandacht te brengen.

Wat was de aanleiding?
Het Habibi Girls Project is een interdisciplinair project voor talentontwikkeling voor meiden vanaf 12 jaar. Meiden worden gecoacht door rolmodellen en hen wordt een podium geboden. Daarnaast wil men empowerment en een dialoog tussen meiden stimuleren. Het project levert veel kennis op, maar het concept kan nog verder ontwikkeld en verstevigd worden. Stichting Habibi zocht samenwerkingsverbanden om die versteviging vorm te kunnen geven. Het schrijven van een essay waarin aandacht wordt gevraagd voor het project en de werkwijze biedt daartoe mogelijkheden. Een discussie en uitwisseling wordt daarmee opgang gebracht. Het is Nederland ook van belang dat er meer aanbod voor meiden ontwikkeld wordt, veel initiatieven en projecten richten zich namelijk op jongeren.

Wat heeft het opgeleverd?
• Essay in boekvorm en digitaal
• Kennisontwikkeling over het project
• Kennisverspreiding van het project bij relevante organisaties en betrokkenen
• Aandacht voor het project middels presentatie en overhandiging wethouder
• Uitwisseling van ervaringen en kennis ten aanzien van het Kunst voor- en door meiden
• Ontwikkeling van netwerk en het leggen van contacten rondom het werkveld van kunst voor- en door meiden

Meer informatie
Mobiliteit in Muziek V.O.F.
Contactpersoon: Marieke M. Knol
T 078 616 8831
M mjknol@xs4all.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Girls Only Essay.