project 2005

Marokkaanse invloeden

Kunst, cultuur en debat in Zuid-Holland, een handboek

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2005

Wat is er gedaan?
Het programma bestond uit:
• lokale projecten op het gebied van community art en beeldende kunst
• een inhoudelijk verdiepingsprogramma over de verschillende aspecten van de Marokkaanse cultuur
• een artistiek verantwoorde evaluatie in de vorm van een publicatie
• bij vijf verschillende gemeenten werd een thema-avond georganiseerd, en bij twee gemeenten konden worden aangehaakt bij een al bestaand project. Zo was er een Schiedam een groot Ramadanfeest, een film en een modeshow en werd in Rotterdam het project WE ZONE bedacht waarin een onderzoek naar hoe de openbare ruimte in Rotterdam opgesteld kan worden voor niet-Westerse cultuuruitingen met een Arabische, islamitische oorsprong.

Wat was de aanleiding?
Kunstgebouw inventariseerde bij gemeenten in Zuid-Holland waar veel Marokkanen wonen welke plannen en initiatieven er al waren in het kader van de Marokko-Nederland viering en welke behoeften er bestonden. Er bleken vele mooie, kleine initiatieven te zijn zoals literaire clubjes voor vrouwen van Marokkaanse en Nederlandse en activiteiten voor jongeren van Marokkaanse en Nederlandse afkomst. Kunstgebouw wilde op deze initiatieven inspelen en voortborduren. Er bleek grote behoefte te bestaan aan een verdieping van kennis voer de Marokkaanse cultuur en de invloed daarvan op de Nederlandse cultuur. Kunstgebouw stelde daarom een verdiepingsprogramma op met vijf verschillende thema-avonden: hybride kunst, dubbele identiteit en community-art.

Wat heeft het opgeleverd?
• Vijf zeer goed georganiseerde en geslaagde avonden die een mooie mix van kwaliteiten toonden waarin kennis kon worden opgedaan en ontmoetingen tot stand kwamen.
• Een publicatie van Laurien Saraber: een kritisch essay waarin gereflecteerd wordt op hetgeen er is gedaan met Marokkaanse invloeden en een vergelijking wordt getrokken met andere projecten rondom de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Marokko en Nederland. Het is een mooi boek dat de Marokkaanse invloeden in onze hedendaagse kunst toont. Hedendaagse kunstenaars worden er ook in uitgelicht.

Meer informatie
Kunstgebouw, stichting kunst en cultuur Zuid-Holland
T 015 2154515
W www.kunstgebouw.nl
Contactpersoon Cathy Jacob

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Uit dit project volgde een publicatie:
Marokkaanse invloeden: kunst, cultuur en debat in Zuid-Holland
ISBN - 10:90-76340-12-9
ISBN - 13:978-90-76340-12-8