Ingeborg Wegter

Tijd om de uitdaging aan te gaan

Zes adviezen voor meer diversiteit

Bij het slot van Netwerk CS geven we de sector, de politiek en de beleidsmakers graag een aantal adviezen mee. Gestoeld op onze ervaringen van de afgelopen jaren en gericht op de nieuwe fase die diversiteit in de cultuursector nu ingaat.

Enlarge

8725-500-333.jpg - foto: Deborah Neys

Na zeven jaar Netwerk CS, leernetwerk diversiteit voor professionals in de cultuursector,
is het tijd om de balans op te maken. Waar staat de culturele sector nu en wat moet er in onze ogen gebeuren om diversiteit in de komende periode een stap verder te brengen.
Op maandag 23 maart bieden we ons Slotmanifest aan Minster Plasterk aan.
Hieronder kunt u de tekst downloaden.