Romy Jochems

Verslag Erfgoedarena

Diversiteit: hoezo vanzelfsprekend?

Op 21 januari 2009 organiseerde Erfgoed Nederland in samenwerking met de Reinwardt Academie een Erfgoedarena over de verankering van diversiteitsbeleid in de erfgoedsector. Het verslag van dit debat is nu online beschikbaar.