Romy Jochems

Vervolgmeting diversiteit en cultureel erfgoed

Eindrapport online beschikbaar

Erfgoed Nederland liet onlangs een onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van culturele diversiteit in de erfgoedsector. Dit is een vervolgmeting op de nulmeting in 2007. De enquête werd ingevuld door circa 350 erfgoedinstellingen.

Resultaten laten zien dat pas 30% van de instellingen culturele diversiteit structureel heeft verankerd in het beleid. Opvallend is dat vrijwel geen enkele erfgoedinstelling in het onderzoek aangeeft dat de behoeften op het gebied van culturele diversiteit in de afgelopen twee jaar zijn afgenomen.

Langzaam bewustwordingsproces

De erfgoedsector is nog geen afspiegeling van Nederlandse samenleving (in collectie, publicatie, personeel, bestuur en publiek). In de afgelopen jaren heeft Erfgoed Nederlandop het gebied van culturele diversiteit vele activiteiten georganiseerd om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Daarbij stimuleert het sectorinstituut de interne verankering van diversiteit bij instellingen. Een uitgebreid DiversiteitsLab, een database met good practices, komt tegemoet aan de behoeften van het veld.

Lees de samenvatting van het hele onderzoek op de website van Erfgoed Nederland: Factsheet onderzoek (samenvatting)

Of lees het hele onderzoek: Eindrapport vervolgmeting culturele diversiteit 2009 (IOO)

Weblog

Discussieer mee over de uitkomsten van dit diversiteitsonderzoek op de weblog van Erfgoed Nederland. Wij nodigen u van harte uit te reageren op de resultaten van dit onderzoek.

Reageren en meediscussiëren? Blog mee op weblog Erfgoed Nederland: Diversiteit niet vanzelfsprekend