Gedigitaliseerde museumtour

Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM), Amsterdams Historisch Museum, Keramiekmuseum Prinsessenhof, Muiderslot en de bureaus 3D1H en FanU

Een interview met Amanda Vollenweider van Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) over het project Gedigitaliseerde museumtour, gehonoreerd binnen de eerste ronde van de regeling Innovatie Cultuuruitingen.

Enlarge

Gedigitaliseerde museumtour.png - Screenshot Gedigitaliseerde museumtour Nikki Timmermans

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen?

Amanda: "Museale producten zoals een tentoonstelling op een andere, meer bereikseffectieve manier met het publiek delen. Was informatie twee decennia geleden een (soms goed bewaakte) tijd en plaats gebonden bron, vandaag de dag raadplegen mensen informatie op elk gewenst moment en op elke gewenste plek. Het is voor musea dan ook niet meer dan logisch, noodzakelijk zelfs, dat zij op deze nieuwe informatiebehoefte inspelen. Informatie naar de ‘klant’ toebrengen. Een tentoonstelling (maar ook een vaste presentatie) is een van de belangrijkste dragers van informatie van het museum. Deze pilot onderzoekt de mogelijkheden en levensvatbaarheid van een innoverende techniek om de vastlegging, beleving en informatieve uitbreiding van een tentoonstelling of een museale ruimte te ontwikkelen".

- Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Amanda: "Partners zijn: 3D1H, Fanu, Muiderslot, Keramiekmuseum Prinsessehof, Museum Willet-Holthuysen en Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea. We hebben ten eerste actief musea benaderd puur om het veld te vragen of zo een product überhaupt interessant is. Pas na de bekendmaking van de nieuwe innovatieregeling hebben we gepolst welk museum mee zou willen doen aan een concrete pilot. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Senter Novem hebben we de directeur van Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) ontmoet. De VRM was erg enthousiast en wilde graag penvoerder zijn van het project".

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Amanda: "De applicatie die gebruikt zal worden is niet nieuw, de toepassing ervan in de culturele sector wel. Quiksee™, ooit ontwikkeld voor de medische wereld, wordt veel toegepast in de makelaardij. De gehele ruimte wordt gefilmd en vervolgens in de software applicatie gegoten. Daarbinnen kan de bezoeker op een interactieve wijze door de ruimte lopen. Wil men naar rechts, links of vooruit? Dan kan dat! FanU, Venues and more is mede-bedenker van het concept van de ‘digitale museumtour’. Vanuit de vraag oude gebouwen nieuw leven in de blazen kwam FanU in contact met de softwareapplicatie Quiksee™. Deze vooral door de makelaardij gebruikte applicatie is door FanU geïntroduceerd als interessante productoptie voor de museale sector.

De digitale museumtour maakt collecties en informatie toegankelijk door middel van een applicatie die de ruimte met objecten en bijbehorende teksten op video vastlegt en op een interactieve wijze ontsluit. De bezoeker kan zich in de gedigitaliseerde presentatie onbeperkt en op elk moment verdiepen in de geboden informatie. De beleving en sfeer is in de digitale tour vastgelegd. De bezoeker kan zelf zijn route bepalen. Iedereen kan de presentatie op elk moment bezoeken, er zijn geen geografische beperkingen of openingstijden waar men zich aan dient te houden. Is een tentoonstelling voorbij? Bezoek deze dan digitaal, vergelijkbaar met de wijze waarop omroepen 'uitzending gemist' hanteren.

Fysieke presentaties hebben hun beperkingen als het gaat om informatiedichtheid, tentoonstellingsruimte, bruiklenen, klimaatbeheersing, veiligheid etc. Een digitale productie biedt de mogelijkheid het uit te breiden met bijvoorbeeld objecten die niet direct binnen handbereik liggen: filmmateriaal, artikelen, documenten, audiofragmenten en links naar relevante literatuur. Bovendien kan een digitale tour voor verschillende doelgroepen tegelijk geschikt zijn als keuzes in informatielagen worden aangebracht.

De mogelijkheden zijn talrijk. Een gedigitaliseerde tentoonstelling kan een meerwaarde bieden voor bijvoorbeeld publiek dat (fysiek) nooit in je museum zou kunnen komen. Voor een jongere doelgroep kan het een speelse, interactieve en beter bij hun belevingswereld passende manier zijn om betrokken te raken bij een museaal product. Je kunt hiermee mensen die een tentoonstelling gemist hebben of de tentoonstelling nog eens willen zien alsnog de kans geven de tentoonstelling te beleven. Tevens kan gedacht worden aan de musea die tijdelijk gaan sluiten. En waarom worden tentoonstellingen en vaste presentatie eigenlijk voortaan niet digitaal opgeslagen? Alle energie die in het maken is gaan zitten verdwijnt immers bij de sluiting".

- Wat kan MLNA voor je project betekenen?

Amanda: "Dat weet ik nog niet. Ik hoop dit te kunnen ontdekken tijdens onze middag as. Woensdag. Het is mooi extra uitleg te krijgen wat precies MLNA is".