Voor de kunst

Amsterdams Fonds voor de Kunst, SellaBand

Een interview met Roy Cremers van het Amsterdams Fonds voor de Kunst over het project Voor de kunst, gehonoreerd binnen de eerste ronde van de regeling innovatie Cultuuruitingen.

Enlarge

AFK.jpg - Nikki Timmermans

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen?

Roy: "Hoe kunnen we als Amsterdams Fonds voor de Kunst het ondernemerschap bij onze aanvragers stimuleren? Deze vraag werd me begin vorig jaar voorgelegd door mijn directie. Om hierop een antwoord te vinden heb ik vervolgens gesproken met verschillende experts op het gebied van cultureel ondernemerschap uit zowel de culturele, maar ook de financiële wereld. Met hen heb ik gesproken over de mogelijkheid tot het oprichten bijvoorbeeld een investeringsfonds, maar ook het verstrekken van microkredieten of leningen. Moeten we dit als Fonds willen?"

- Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Roy: "Naast deze reeds bestaande instrumenten heb ik ook gekeken naar meer innovatieve mogelijkheden. Als Fonds stimuleren we innovatie bij onze aanvragers, maar zelf willen we ook innovatief zijn. Zo hebben we ruim twee jaar geleden het spreekuur geïntroduceerd, een manier voor aanvragers om hun project live te pitchen en heeft het Fonds sinds enkele jaren een Matchingsfonds waarbinnen private gelden voor grootschalige beeldende kunstprojecten worden gematcht met een bijdrage van het Fonds. Zo kwam ik bij SellaBand terecht. Dit Nederlandse bedrijf heeft bewezen dat het concept van crowdfunding werkt voor muziek en leek me daarom een interessante gesprekspartner. Pas tijdens het gesprek bij SellaBand ontstond het idee voor een samenwerking: een online platform voor de -Amsterdamse- culturele sector gebaseerd op het concept van crowdfunding waar aanvragers gestimuleerd worden hun project aantrekkelijk te presenteren voor een brede doelgroep".

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Roy: "Op deze manier stimuleer je als Fonds ondernemerschap, zorg je voor een transparante besluitprocedure, help je aanvragers een breed netwerk op te zetten door het platform te koppelen aan sociale netwerksites als facebook en Twitter en stuur je aan op een mix van publiek en privaat geld. Voor SellaBand betekent samenwerking met het Fonds een uitbreiding van de activiteiten naar andere markten en een belangrijke stap in het verder uitrollen en exploiteren van het concept en de opgebouwde kennis van crowdfunding.

Hoewel ik eerder al een gesprek had gevoerd bij OCW om na te gaan hoe ondernemerschap vanuit de overheid wordt gestimuleerd, en toen uitgebreid heb gesproken over de Regeling Innovatie Cultuuruitingen, stonden we niet direct stil bij de mogelijkheid die deze regeling zou kunnen bieden voor dit project. Pas toen we de samenwerking concreet invulling wilden gaan geven, werd duidelijk dat, wanneer je een dergelijk platform goed wilt introduceren, een eenmalige investering noodzakelijk is. Toen duidelijk werd dat we als fonds ook een aanvraag in konden dienen, zijn we direct aan de slag gegaan met de aanvraag. Aangezien het een nieuwe regeling betreft en er dus nog geen voorbeeldprojecten waren, heb ik regelmatig contact gehad met Marieke van SenterNovem. Zij heeft waardevolle tips gegeven en uiteindelijk hebben we de aanvraag ingediend. Al met al nog best een zware bevalling. Het schrijven van deze aanvraag heeft me er wederom op gewezen hoe spannend het is een aanvraag in te dienen en vervolgens af te moeten wachten. Relatief snel, zo eind november, ontving ik een e-mail van Marieke met het verzoek of ik haar terug wilde bellen. ‘Aanvullende vragen…’, was mijn eerste gedachte. Toen ik Marieke aan de lijn kreeg had ze echter heel ander nieuws: onze aanvraag was gehonoreerd!

Sindsdien is voordekunst in de een stroomversnelling geraakt. Inmiddels hebben we de technische zaken met SellaBand kortgesloten en weten we welke juridische stappen ondernomen moeten worden om het platform binnen onze regelingen te laten passen. Daarnaast krijgen we steeds beter een beeld wat we willen met voordekunst".

- Wat kan MLNA voor je project betekenen?

Roy: "In mei moet www.voordekunst.nl online gaan. Door middel van deelname aan het MLNA | OBSERVATORIUM verwachten we een nog breder draagvlak voor het platform te creëren en actief deel te kunnen nemen aan bijeenkomsten met experts uit verschillende disciplines. Het platform is nog in ontwikkeling, dus we staan altijd open voor feedback. Daarnaast willen we onze ervaringen met de Regeling Innovatie Cultuuruitingen ook graag delen met andere (potentiële) aanvragers".

Contact
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Roy Cremers