Studiolab Utopian Practices

Waag Society, The Arts & Genomics Center (TAGC) en het Leiden Institute of Chemistry

Een interview met Lucas Evers van Waag Society over het project Studiolab Utopian Practices, gehonoreerd binnen de eerste ronde van de regeling Innovatie Cultuuruitingen.

Enlarge

Studiolab Utopian Practices.png - Nikki Timmermans

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen en hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Evers: "Het idee voor Studiolab Utopian Practices is tot stand gekomen door een langere samenwerking tussen het Arts & Genomics Centre en Waag Society en daarbinnen het contact tussen kunstenaar Adam Zaretsky en biochemicus Huub de Groot van het Leiden Institute of Chemistry.

Het doel van het Studiolab Utopian Practices is het versterken van de inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen kunst en wetenschap om tot innovatie te komen van het publieke debat over biotechnologie. In het lab ontmoeten kunstenaars, geesteswetenschappers en natuur- en levenswetenschappers elkaar in samenwerkingsprojecten volgens de nieuwe methodiek ‘Sondes voor debat’, beschreven in The book of probes van Marshal Mcluhan c.s.. Een kenmerk van deze methode is dat de dialoog wordt opgezocht met de samenleving als geheel door actuele maatschappelijke kwesties en uitdagingen te koppelen aan innovaties in de wetenschap. De meerwaarde van de methodiek is dat kunstenaars en wetenschappers door een praktische en hands-on samenwerking het debat voeren over mogelijke maatschappelijke toepassingen van deze innovaties. De resultaten van het project kunnen vorm geven aan een nieuwe maatschappelijke dialoog over de ethische dimensie van (bio)technologie vanuit een gezamenlijke en wederkerige verantwoordelijkheid van kunstenaars, levenswetenschappers en geesteswetenschappers.

De projectpartners willen een duurzame infrastructuur voor de methode realiseren en een netwerk creëren van organisaties en kunstenaars die het initiatief ondersteunen. Het project omvat vier thema’s, ieder met een eigen inhoudelijke invulling naar aanleiding van het werk van een kunstenaar. Het samenwerkingsverband bestaat naast Waag Society uit The Arts & Genomics Center (TAGC) en het Leiden Institute of Chemistry".

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Evers: "Studiolab is innovatief omdat het enerzijds kunstenaars, wetenschappers en ethici verbindt en anderzijds het publiek de technologie hand-on laat ervaren om er vervolgens over te kunnen praten".

- Wat kan MLNA voor je project betekenen?

Evers: "MLNA is natuurlijk een goed platform om bekendheid te geven aan alle activiteiten van het Studiolab, maar ook om alle resultaten te presenteren. Het Studiolab stelt vragen over de functie van kunst binnen het maatschappelijk debat over biotechnologie, over de functie van kunst ten opzichte van natuurwetenschappen en de mogelijkheden van samenwerking tussen kunsten en (natuur)wetenschappen, de betrokkenheid van de maatschappij bij grote innovaties op het terrein van biotechnologie en de herijking van de rol van geesteswetenschappen (lees filosofen en ethici) ten aanzien van doorbraaktechnologie afkomstig uit de natuurwetenschappen (lees zowel nano- als biotechnologie, maar ook netwerktechnologie). Het gaat hier om kennis die op een genuanceerde manier in de samenleving terecht moet komen, niet om Frankenstein kretologie. MLNA kan bij het overbrengen van die informatie een belangrijke rol spelen. Daar heeft de organisatie 20 januari blijk van gegeven.

Ik citeer Marshall McLuhan: 'The role of the artist is to create an anti-environment as a means of perception and adjustment. Without an anti-environment all other environments are invisible'".

Download en lees in onderstaande de projectaanvraag van Studiolab Utopian Practices.