museumtours

Website Museumtours online: www.museumtours.nu

Persbericht

Amsterdam, 6 juli 2010

In het kader van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW werd eind vorig jaar subsidie verstrekt voor de ontwikkeling van Museumtours. Het betreft een museale innovatie waarbij tentoonstellingen en vaste presentaties van musea digitaal toegankelijk worden.

Museumtours is een vernieuwend concept waarbij bestaande museumpresentaties- en tentoonstellingen worden gefilmd. Dankzij koppeling aan interactieve software kan het publiek Museumtours thuis downloaden en op de computer een rondgang door een van de aangeboden presentaties of tentoonstellingen maken. Met optimale keuzevrijheid om door het museum te navigeren, net als bij een ‘live’ bezoek. Men kan onderliggende informatielagen oproepen: toelichtende en verdiepende teksten, foto’s, video- en geluidsfragmenten en links naar andere informatiebronnen.

De ontwikkeling van Museumtours biedt ongekende mogelijkheden om museale presentaties en tijdelijke tentoonstellingen permanent en onafhankelijk van plaats en tijd beschikbaar te stellen aan een breed publiek. De informatielagen kunnen worden aangepast aan verschillende doelgroepen.

Museumtours beoogt daarmee de marketing van musea te ondersteunen, het publiekbereik (nationaal en internationaal) te verbreden en presentaties en tijdelijke tentoonstellingen te verduurzamen. Immers ook na afloop van een tentoonstelling kan deze via internet blijvend ervaren worden. Daarnaast is Museumtours een uitstekend middel voor musea om presentaties in hun volle omvang te documenteren.

De techniek achter Museumtours is gebaseerd op het softwareprogramma Quiksee Studio™, ooit ontwikkeld voor de medische wereld en veel toegepast in de makelaardij. Hiermee worden verschillende mogelijkheden van 360° opnametechnieken en interactieve software toegepast op filmopnames. Daaraan worden verschillende iconen toegevoegd. Deze bieden toegang tot allerlei vormen van informatie in woord en beeld, links naar andere informatiebronnen en -sites. De mogelijkheden ontstijgen de fysieke en organisatorische beperkingen van de werkelijke presentatie.

In het kader van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen worden in 2010 drie prototypen gemaakt van enkele zeer uiteenlopende museumpresentaties: een aantal routes door het Muiderslot, de tentoonstelling Oranjegoed! in Keramiekmuseum Princessehof en een rondleiding door Museum Willet-Holthuysen (Amsterdams Historisch Museum). In deze pilots wordt het productieproces van Museumtours in de praktijk onderzocht en gestroomlijnd en worden de gebruiksmogelijkheden voor musea verkend, evenals de financiële haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. Het is de bedoeling dat het eerste Museumtours-aanbod eind 2010 online is.

Museumtours wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de drie genoemde musea en een consortium van vier organisaties: Fanu venues and more (Amsterdam), Stichting 3D1H voor museale innovaties (waarin Promuse & Wehmann / TiMe Amsterdam samenwerken), Vectrys (Oss) en Louter (Amsterdam). De VRM (Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea) treedt op als coördinerend opdrachtgever.

Het delen van kennis over innovatieprojecten is een van de doelstellingen van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen. Om het proces rond de ontwikkeling van Museumtours inzichtelijk te maken is vanaf heden de website www.museumtours.nu online. Op deze site is informatie te vinden over de achtergronden en de praktische gang van zaken rond Museumtours.

Meer informatie:
Pressoffice: Max Meijer Email: max@timeamsterdam.com Telefoon: 06 48175775
TiMe Amsterdam, Baron G.A. Tindalplein 191 1019 TW Amsterdam