museumtours

Beëindiging samenwerking met Quiksee en Fanu, Venues and More

De samenwerking binnen het project De Gedigitaliseerde Museumtour met de bedrijven Quiksee™ en Fanu, Venues and More is vanaf 27 augustus met wederzijds goedvinden beëindigd. Omdat Quiksee™ niet langer in staat is de overeengekomen dienstverlening te garanderen, heeft Fanu, Venues and More zich teruggetrokken.

De overige partners onderhandelen momenteel met een ander bedrijf over vervanging van Quiksee™ zonder dat het project grote vertraging oploopt of financieel schade ondervindt. De voorkeur gaat uit naar het in eigen beheer ontwikkelen van een applicatie binnen de oorspronkelijke kwalitatieve eisen en financiële kaders die in de subsidie-aanvraag voor de Stimuleringsregeling Culturele Innovaties van het Ministerie van OCW gesteld zijn.

Vanaf de start van het Expotour-project is gewerkt met de ‘walk through’ softwareapplicatie Quiksee™. Het moederbedrijf in Israël heeft echter onlangs haar systeem in de verkoop gedaan. De Nederlandse vertegenwoordiging van Quiksee™, Vectrys te Oss, meldt sinds kort op de website: ‘Per 31 augustus 2010 zal Quiksee stoppen met de productie en ondersteuning van haar software pakket. Na deze datum zullen er geen conversies meer plaatsvinden. Zodra de overname compleet is, zal de nieuwe eigenaar bekend worden gemaakt via de Quiksee website’. Bij navraag was over de continuïteit en toekomst van Quiksee™ geen zekerheid te krijgen. De website van de eigenaar www.quiksee.com is zelfs geheel uit de lucht.

In goed overleg met Fanu, Venues and More te Amsterdam, die in het project de rol van licentiehouder en ontwikkelaar vervulde, is besloten de verdere ontwikkeling van de drie pilots niet langer afhankelijk te laten zijn van de bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Quiksee™. Fanu, Venues and More heeft inmiddels aangegeven geen rol meer te zien voor zichzelf onder de gegeven omstandigheden. In overleg met de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, opdrachtgever en penvoerder voor het project, is dan ook besloten dat Fanu zich per 27 Augustus a.s. geheel terugtrekt.

Zodra meer bekend is over de gekozen alternatieve software-oplossing volgt nader bericht.