Redactie MLNA

Plaatsen van Betekenis van start!

Op 15 november is Plaatsen van Betekenis, een online Michelingids met aan locaties verbonden cultuurhistorische informatie gestart

15 november startte het Amsterdams Historisch Museum (AHM) met de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis, een online Michelingids met aan locaties verbonden cultuurhistorische informatie. Dit is een van de activiteiten waarmee het AHM actief wil zijn op plekken en platforms buiten het museum. Het AHM ontwikkelt Plaatsen van Betekenis in samenwerking met partners uit het werkveld, zoals collega-instellingen, marktpartijen en het publiek.

Enlarge

Screen shot Plaatsen van Betekenis KennisdelingsBlog - Redactie MLNA

Plaatsen van Betekenis, een initiatief van Buro Menno Heling (BMH), is een project waarin door middel van een brede samenwerking cultuurhistorische informatie voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis is te volgen op het kennisdelingsblog: http://blog.plaatsenvanbetekenis.nl.

Meerdere onderdelen

Plaatsen van Betekenis inspireert om interessante plaatsen te zoeken, te bezoeken en te beleven. Het project ontwikkelt een online platform, waarop plaatsen (locaties), die cultuurhistorisch van betekenis zijn, centraal staan. Plaatsen van Betekenis wijst het publiek de weg naar objecten in archieven, collecties en verbindt deze aan fysieke locaties. Een belangrijk onderdeel van het project is de meertalige website die naast beschrijving van locaties onder andere ook artikelen, achtergrondinformatie en een agenda van evenementen ter plekke zal bevatten.

Pilots en communities

Het platform begint met het ontwikkelen van drie pilots, waaronder n over de Amsterdamse grachtengordel. Er zullen enkele innovatieve mobiele toepassingen worden ontwikkeld, zoals een routeplanner met cultuurhistorische informatie, een op locatie gebaseerde applicatie voor smartphones, een zoekmachine en een reisgidsgenerator, waarmee een persoonlijke reisgids kan worden samengesteld. Plaatsen van Betekenis ontwikkelt een community, waarin liefhebbers n professionals bijdragen aan de inhoud van het project.

Voor wie

Het eindproduct (platform en diverse apps) is bedoeld voor een brede doelgroep: professionals, kenners, liefhebbers en cultuurtoeristen. Plaatsen van Betekenis presenteert zich daarmee nadrukkelijk als een link tussen erfgoedinstellingen (musea, archieven, bibliotheken, toeristische branche) en het in kunst, cultuur en geschiedenis genteresseerde publiek.

Wanneer

15 november 2010 was de daadwerkelijke start van de werkzaamheden. Het project stelt zich met http://blog.plaatsenvanbetekenis.nl open voor input en suggesties vanuit de erfgoedsector. Met dit kennisdelingsblog geeft Plaatsen van Betekenis ruimte voor samenwerking, en biedt inzicht in het proces van innovatie. Dit project komt tot stand dankzij een bijdrage van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Het AHM fungeert tijdens de pilot van 2 jaar als opdrachtgever. Na die periode wordt bezien hoe Plaatsen van Betekenis verder ontwikkeld en gexploiteerd kan worden.