Redactie MLNA

Toegankelijkheid als toverwoord

In gesprek met Marjoleine Timmer (STRP Festival)

STRP is in 2009 door de Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen gehonoreerd. Hoe is dit innovatieve project ontstaan? Wat zijn de ervaringen, wanneer waren er opvallende leermomenten? Om deze ervaring en kennis met het veld te delen gaan we kort in gesprek met de curator technology experience van het project: Marjoleine Timmer

Groei

De eerste kiemen van het STRP festival liggen op twee verschillende plekken. “De eerste kiem ligt” aldus Timmer “bij Philips Research, waar één van de partners (Cees Jan Mol van pluscommunicatie) in 2004 de opdracht van de CEO van Philips Research kreeg om een applicatie met Near Field Communication (NFC) te bouwen. Vanaf 2005 deed Mol dat op het jaarlijkse innovatie evenement van Philips, waar hij iedere bezoeker de mogelijkheid gaf om op de innovaties te stemmen en zo samen te kijken hoe de innovatie roadmap (overzicht van producten & technologieën in de tijd) eruit moest zien. Timmer vervolgt: “De andere kiem lag bij STRP Festival, waar Frens Frijns (de directeur) in 2006 een stuk schreef over 'my little sister': hoe Big Brother anders en vriendelijker zou kunnen. Toen Frens en Cees Jan bij elkaar kwamen, kwam het idee van Frens in aanraking met de technische mogelijkheden die Cees Jan had verkend. Klabang!”

Schakelmomenten

Er zijn voor het STRP festival drie beslissingen die Timmer opnoemt als schakelpunten: “De beslissing om een Appfab op te zetten, waardoor we het project open hebben gemaakt. Daarnaast de beslissing om het een volledig op zichzelf staande omgeving te maken, in plaats van een onderdeel van een andere omgeving. En in gevolg hierop is het werken met de verschillende applicaties hierdoor veel intuïtiever.” Timmer vindt ook niet dat je te chagrijnig moet worden van beslissingen die anders lopen dan je had ingeschat, Timmer: “dat lost immers niets op”.

Innovatie is koppelen

In gesprek met Timmer over het begrip innovatie komt sterk het belang van de wisselwerking naar voren. Timmer: “Innovatie is voornamelijk het openstaan voor nieuwe denkbeelden en andere standpunten, en deze vervolgens te koppelen aan bestaande denkbeelden. Ik ben van mening dat dingen alleen maar beter kunnen worden wanneer je ze in de mix gooit, en dit is ook het standpunt voor wat betreft samenwerken.” De inspiratie tot innoveren haalt Timmer naar eigen zeggen dan ook voornamelijk uit het contact met anderen: “Onbekende standpunten kunnen ervoor zorgen dat je met een frisse en nieuwe blik naar je eigen project kijkt, en kunnen je op die manier nieuwe inzichten geven.”

Timmer: “STRP is nieuwsgierig, benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, technologie, kunst en cultuur en wil dit graag ontsluiten voor een groot publiek. Innovatie is daar een logisch gevolg van. Dit project is eigenlijk ook zo ontstaan, door nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden, in dit geval met Radio Frequency Identification (RFID). Door de inzet van RFID proberen we twee werelden met elkaar te koppelen, namelijk de fysieke en de virtuele wereld. Op die manier brengen we sociale media in de echte wereld, en koppelen we de echte wereld op zijn beurt weer aan een virtuele omgeving.”

Nieuwsgierig blijven

Door nieuwsgierig te blijven en op zoek te blijven naar de laatste ontwikkelingen, dus niet je ogen te sluiten voor nieuwe dingen die je op je traject tegenkomt, zal je project ook innovatief blijven. Wanneer je dat combineert met de feedback van je beoogde gebruikers en je eindresultaten niet uit het oog verliest, zorg je er direct voor dat je project ook duurzaam is.

Partners

Timmer: “Samen sta je echt sterker, en het betrekken van andere partijen, daarmee andere denkbeelden, andere kennis, is de manier om innovatie aan te gaan.” Het STRP festival werkt samen met verschillende partijen, die zijn ondergebracht in de App-fab. Dit zijn onder andere: Womima, Memolio, TNS Consult. Maar eigenlijk zijn de basispartijen van dit project ook al een samenwerking, namelijk tussen STRP en U-approach, waarbij U-approach ook weer een samenwerkingsverband is van verschillende partijen die elkaar tegen zijn gekomen en erachter kwamen dat ze samen meer gedaan krijgen dan alleen. Dit geldt voor STRP en U-approach ook.”

Er zijn ook samenwerkingen (nog) niet tot stand gekomen voor STRP 2010. Hierover merkt Timmer op: “We zijn dit jaar meerdere gesprekken aangegaan met partijen, waarvan maar een select groepjes de uiteindelijke app-fab bereikt heeft. Dit ligt meer aan tijdgebrek dan onwil, en het grootste gedeelte van de partijen die dit jaar zijn afgevallen, zullen volgend jaar er wel bij zijn.” Gedurende het hele gesprek geeft Timmer aan geen enkele samenwerkingspartner uit te sluiten, en juist (steeds weer) naar potentiele partners te zoeken, er op zijn minst open voor te staan.

Tip: loslaten

Het flexibel omgaan met alles wat er gaandeweg een project op je pad komt is een tip die Timmer andere projectleiders mee wil geven. Timmer: “Hou je vooral niet teveel vast aan een van te voren opgesteld plan. Het is natuurlijk wel belangrijk om een planning goed aan te houden, zodat je aan het eind niet in de knoop komt, maar sta open voor veranderingen in je idee, in partijen met wie je samen kunt werken, en sta vooral open voor feedback uit het veld zelf. Deze feedback is voorwaarde voor innovatie. Daarmee kijk je op een andere manier naar je eigen project. Sommige dingen weet je niet, je creëert soms een tunnelvisie, je zit er diep in. Doe de oogkleppen af, kom terecht in een opwaartse spiraal Zorg voor een flexibele houding, alleen op die manier kan je echt innoveren.”

Innovatie is een koers

Timmer: “Wij denken dat het gaat over het proberen om de culturele sector echt in te zetten voor innovatie. Om ervoor te zorgen dat nieuwe kunstvormen die zinvol worden gevonden ook in de samenleving landen. Het gaat er bij ons niet om dat de eSphere als innovatief project innovatief en duurzaam blijft. Bij ons is de koers innovatie en hebben we de ontwikkeling, de realisatie-partnerships, de kennis-partners en -opbouw en de uitbouw van de eSphere volledig in lijn daarmee opgezet.”

Timmer: “Het doel van het New Festival Concept: in beeld brengen wat mensen aanspreekt en op welke manier (d.w.z. met welke concepten/tags).

Samenwerken

We bouwen de eSphere met web start-ups (WoMiMa, MeMoLio, U-Approach). We bouwen nieuwe kennis op het de STRP Conference en het content partnership met council voor de internet of things. We verkennen met TNS Nipo of we potentieel een héél nieuw onderzoeksparadigma (namelijk Real Time Research) in handen hebben. En we werken met Philips om ook echt een industrieel technologisch prototype te laten evalueren door het publiek.
“Partijen die energie vragen en niet geven, is afkappen. Hoe mooi de perspectieven zijn, kappen ermee, het haalt de energie weg van andere dingen”

Geen samenwerking te gek?

Alle projectleiders krijgen de vraag: Als je zou moeten samenwerken met … Hoe ziet Timmer de samenwerking voor zich met... De Zonnebloem?

Timmer: “Tegen zo een samenwerking kijk ik niet anders aan dan tegen andere samenwerkingen. Beide partijen moeten er sowieso voor open staan, dan is er volgens mij altijd wel een mogelijkheid om een aansluiting te vinden.” Timmer zegt ook in het algemeen heel positief te staan tegen onverwachte samenwerkingen waar bij Kunst en cultuur een rol spelen. “Het middel Kunst en cultuur kan met zoveel dingen helpen, het kan dingen tot leven laten komen. Je kunt de toegankelijkheid tot kunst en cultuur vergroten. Dat is het toverwoord: toegankelijkheid.” Ook een technische ondersteuning voor de Zonnebloem is een samenwerking waar Timmer mogelijkheden ziet. Ook op het technologische vlak te ondersteunen.

Timmer studeerde Kunst en kunstbeleid, nieuwe media en digitale cultuur en is vervolgens in de game industrie beland. Bij alles wat Timmer doet hanteert ze de insteek dat alles wat je doet, plezierig moet zijn, de zogenaamde funfactor moet aanwezig zijn. “Het benaderen van projecten op een speelse manier, mensen stimuleren mee te doen door een deel van de game mechanics in te zetten”, is wat Timmer onder andere heeft meegenomen heb naar STRP: waar plezier wordt beleefd aan serieuze bezigheden: het bezig zijn met kunst en cultuur.