Organization:

Stichting Nieuwe Helden

We hebben Stichting Nieuwe Helden opgericht vanuit het verlangen te reageren op de hedendaagse maatschappij waarin sterfelijkheid het grootste taboe is en waarin omgaan met het ‘niet weten’ mensen zwaar valt (wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar gaat het heen?).

Wij zijn van een generatie die geleidelijk aan de volwassen wereld binnendringt en invloed op de samenleving begint te krijgen. Een generatie die geen duidelijke idealen, religie of identiteit heeft. Een generatie die ‘vrij’ is en niet goed weet wat dat betekent. Een generatie die is opgegroeid met een besef van de nutteloosheid maar tegelijk met een drang te kiezen, te leven en te doen. Een generatie van Nieuwe Helden. We zijn sterfelijk (in tegenstelling tot de oude helden) en we zullen nooit het antwoord vinden op de vragen des levens DUS kunnen we samenwerken en prachtige dingen doen. Een nieuwe held heeft hoop zonder naïef te zijn.

Wij vinden dat kunst nu vaak te klein, te kort, teveel gericht op een incrowd publiek en te weinig van invloed is om daadwerkelijk een positie in de samenleving in te nemen. Een positie die door geen enkel andere uitingsvorm in onze maatschappij vervuld wordt. De positie waarin sterfelijkheid en het ongrijpbare bespreekbaar is. De positie die verwondering aanspoort en het onmogelijke als mogelijkheid biedt. Een positie die een energie door de samenleving stuurt die dient als zuurstof voor de ziel.

We geloven in de kracht van kunst om een plek te creëren waar mensen hun menselijkheid (sterfelijkheid en niet-weten) kunnen delen, communiceren en een plaats geven zonder deze ooit te kunnen ‘oplossen’. Omdat wij geloven dat kunst de mensen aanspoort te blijven zoeken, te blijven leven met elkaar en zichzelf, te blijven gaan. Kunst laat de mens zien dat het nooit ‘klaar’ is. Kunst prikkelt een mens en geeft hem zo de mogelijkheid te leven in plaats van angstig te schuilen. Kunst biedt die mogelijkheid maar dwingt ze niet af, legt ze niet op. Kunst gaat een essentiële dialoog aan.

Zie ook: www.stichtingnieuwehelden.nl

Contact information

  • Stichting Nieuwe Helden