Charlotte van Regenmortel

Cultureel Nederland heeft een wake-up call nodig

Verslag van KJO - Geld Geld Geld! door Charlotte van Regenmortel (VictorCharlyCharly Productions)

Geld

Een vies woord. Althans, een vieze bijsmaak.
Zeker in de cultuursector.
Diezelfde cultuursector wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen. De aankondiging daarvan bracht nogal wat teweeg. Demonstraties, handtekeningenacties, Ik schreeuw om cultuur…
Uitingen van boosheid, verontwaardiging, ontkenning…

Enlarge

Dadara / KJO - Geld Geld Geld! -

Mediamatic pakt het anders aan

Positief.
Voor bijna 400 man en vrouw organiseerde Mediamatic op 10 maart jl. het Kom je ook? event in de Zuiderkerk in Amsterdam. Het onderwerp?
GELD, GELD, GELD

De line-up bestaat uit sprekers die de cultuurkudde in de goede richting moet leiden. En dat leiden gebeurt niet altijd met zachte hand. Prima, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Cultureel Nederland heeft een wake-up call nodig.

De naam waarvoor ik naar Amsterdam afreisde, is Pim van Klink, gasthoogleraar kunsteconomie aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis kwam ik in aanraking met de boeken van Riki Simons. Gijzeling van de beeldende kunst en Springlevend beschrijven het ongezonde subsidieklimaat in Nederland. Simons beweert dat het subsidiestelsel ervoor heeft gezorgd dat de Nederlandse kunst in het slop is geraakt. Dat de kunstwereld een soort filiaal van de overheid is geworden. In haar tweede boek ‘Springlevend’ verwijst ze, net als Klink, naar het voorbeeld van Engeland en de VS. Daar is sprake van een gezond kunstklimaat door vrije marktwerking.

Wetende dat mensen binnen mijn opleiding en toekomstig werkveld me waarschijnlijk als een soort Wilders binnen de kunstwereld zouden bezien, heb ik nooit van de daken geschreeuwd dat ik het grotendeels met Simons eens was én ben. Vloeken in de kerk. Daar kwam het op neer om het eens te zijn met vrije marktwerking binnen de kunsten. Maar die tijd lijkt achter ons te liggen. Een ware cultuuromslag gaat plaatsvinden.

Pim van Klink wordt aangekondigd als het zwarte schaap. Zijn ideeën komen grofweg overeen met die van Simons. Zijn boodschap is kort maar krachtig en is in de woorden van Darwin samen te vatten als:
‘Niet de sterkste soort overleeft of de meest intelligente, maar de soort die zich het beste kan aanpassen.’

Aanpassen aan je publiek. Want je publiek is de grootste bron van inkomsten de komende jaren. Een grotendeels nog onontgonnen gebied voor veel culturele organisaties, die voornamelijk gewend zijn aanbodgericht te werken in plaats van vraaggericht. Zijn 1200 danspremières per jaar in Nederland wenselijk?*

Tijdens presentaties als die van Tijs Rotmans over Pricing merk ik enige weerstand bij de oude garde in het publiek. Het is duidelijk dat deze commerciële manier van denken niet van toepassing is op hun sector, waar ‘het nou eenmaal anders werkt’. Het verbaast me dan ook dat Rotmans door het publiek tot beste spreker wordt verkozen.
Goed nieuws, want het betekent dat de noodzaak en de bereidheid tot verandering is doorgedrongen!

Dat… of de oude garde wist niet hoe de RFID polsbandjes gebruikt moesten worden om op een spreker te stemmen…

Complimenten aan Mediamatic voor de goed georganiseerde dag en de hoge kwaliteit van de presentaties!

  • Opmerking van een zakelijk leider van een dansgezelschap tijdens de lunchpresentatie van Pim van Klink.

Dit verslag staat ook op de blogs victorcharlycharly.wordpress.com en zeelandcodex.wordpress.com.