Organization:

Stichting Terra Futura, website: www.terrafutura.nl

Onze Visie
Om te komen tot een samenleving waarin people, planet en profit in evenwicht zijn is het nodig dat ie¬dereen de motivatie op kan brengen om zijn eigen steentje bij te dragen. Waarom? Alleen dan kunnen we gezamenlijk de hele wereld redden. De wil om iets goeds te doen is bij velen latent aanwezig, maar er wordt veelal geen gehoor aan gegeven door omstandigheden en excuses. Mensen hebben inspiratie en aanmoediging nodig om tot actie te komen.
Terra Futura wil deze benodigde trigger bieden door in te spelen op de behoeften van mensen om plezier te hebben, ergens bij te horen, iets te creëren en zich te ontwikkelen. Angst en negativiteit worden om¬gevormd tot kracht en positiviteit. Door het verlagen van de individuele actie-drempel tot het doen van positieve daden, komen we tot die samenleving waarin people, planet en profit daadwerkelijk in evenwicht zullen zijn.

Onze Missie
Terra Futura maakt tools om de wereld te redden. Daarmee worden mensen op ludieke wijze aangezet tot het uitvoeren van wereldreddende daden; eenvoudige leuke acties die bijdragen tot een betere wereld en een meer positief zelfbeeld. Door middel van activiteiten, handleidingen en uitdagingen wil Terra Futura individuen en groepen mobiliseren om actie te ondernemen rondom sociale en ecologische problemen. Zo activeert TF mensen om actiever en met verantwoordelijkheid voor de eigen leefwereld in het leven te staan en draagt de stichting haar steentje bij aan het redden van de wereld.

Producten en activiteiten
De tools die de stichting biedt om de missie te bewerkstelligen bestaan uit social media applicaties, het maken en aanbieden van videohandleidingen met stappenplannen voor acties; het voeren van gerichte campagnes; het geven van workshops, lezingen en trainingen op het gebied van media, campagnevoering, motivatie, bewustzijnsvorming en creativiteit, en het organiseren van acties, producten en evenementen al dan niet in opdracht, in samenwerking of op eigen initiatief.
Door het jaar heen werkt TF met verschillende campagnes gericht op telkens een nieuw thema. De kracht van de stichting ligt juist bij het brede scala aan onderwerpen dat zij op deze manier aanpakt. Het thema is namelijk het middel om mensen tot actie te stimuleren. Voor iedere (potentiële) wereldredder is er wel een thema die diegene aan het hart ligt. Deze interesse is de eerste stap naar actie.
Naast de diversiteit aan onderwerpen die behandeld worden is TF uniek in aandacht voor en aanpak van zo’n onderwerp. De stichting heeft een groot netwerk van enthousiaste WereldRedders met uitstekende kwaliteiten tot het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van wereldreddende daden zowel in de publieke ruimte als via online multimedia toepassingen. Zo komen creativiteit, inspirerende ideeën en stimulerende gedachten bij elk onderwerp optimaal tot hun recht, is er een breed bereik door de diversiteit aan onderwerpen en aanpak, en blijft TF keer op keer vernieuwend.

Diensten voor anderen
- Creatieve diensten
- Ontwerp, productie en implementatie nieuwe gadgets
- Het geven van workshops, lezingen en presentaties
- Bijzondere publieksacties & inzet tools
- Brainstorms & onafhankelijke conceptdesign
- Consultancy, panels, en campagne strategie
- Video productie met een positieve noot
- Website ontwikkeling
- Ludieke (guerilla) acties op events

Getiteld: Terra Futura wil de wereld redden, afkomstig van sustainable summer tour 2011.

All rights reserved

Contact information

  • Stichting Terra Futura, website: www.terrafutura.nl
  • Keizersgracht
  • 1016dw
  • amsterdam
  • NL
Works here: