lex

Adhocgezelschap

Een nieuwe manier van produceren, casten en publiek binden

De meeste gezelschappen bestaan uit een vaste kern, met daar omheen acteurs die zich voor een of meer voorstellingen aansluiten. Ook de ondersteunende rollen, van regisseur tot road manager en van producent tot publieksbegeleider worden steeds vaker per project ingevuld.

Het ultieme ad hoc gezelschap bestaat alleen als programma concept, en krijgt voor elke voorstelling een totaal nieuwe cast. Deze kan optreden zonder vaste thuisbasis, en zoekt per voorstelling een passende locatie.

Enlarge

Theatergezelschap op Flickr door Joshzam -

Zo ontstaat een “ontvankelijke” organisatie, bestaande uit een artistiek concept en een potentieel publiek, die steeds op andere locaties voorstellingen produceert. Om in zo’n organisatie levensvatbare producties te laten ontstaan zijn niet alleen nieuwe organisatieconcepten nodig, maar ook nieuwe financieringsconcepten. Daarin speelt niet enkel geld de hoofdrol, maar de stapeling van sociaal, cultureel en financieel kapitaal.

Het club concept adhocgezelschap is een sociaal financieringsplan waarin de deelnemers participeren door het achterliggende sociaal culturele concept te onderschrijven en een kleine lidmaatschapsbijdrage te betalen. Om bij de club te blijven kan de participant “aandelen” kopen, die het recht geven om aan voorstellingen mee te doen. Deelnemers kiezen afwisselend een rol als acteur, regisseur, rekwisietenbouwer, road manager, co-producent, cateraar of gewoon als publiek.

adhocgezelschap combineert nieuwe media (locatiespecifieke websites, twitter, youtube etc) met sociale plaatsen (huiskamers, cafes en andere ontmoetingsplaatsen)

nieuwe manieren om rollen te verdelen, publiek te vinden, te casten en voorstellingen te produceren

Heb je interesse in Adhocgezelschap, neem dan contact op met initiatiefnemer Lex Kwee