3637 x 2727 Download

Dwaze dagen / Invasion of the book worms at the Mediamatic Distrubuted Library Fest.

28 en 29 juni 2008: Als protestactie tegen het huidige kunstsubsidiebeleid besluit Mediamatic van haar bibliotheek een gedistribueerde bibliotheek te maken. Alle leden van mediamatic.net en alle bezoekers die zich aanmeldden konden gratis hun favoriete boeken komen ophalen. Het enige voorwaarde is dat je het boek koppelt aan je online profiel en je belooft dat je het uitleent als een ander lid er om vraagt. Via de Mediamatic website kan contact worden gelegd tussen boekenliefhebbers en over het boek gediscussieerd worden. In de toekomst: bookparty's!

Op de foto: Om 16.00 uur op een zaterdagmiddag stormde een menigte ons kantoor binnen voor de beste boeken. Boekenliefhebbers zijn nette mensen. Er werd niet gevochten.