Guy Debord

1931-1994

Enlarge

Debord.gif -

Franse situationist, filosoof, filmmaker, schrijver en cultfiguur

De situationisten vormden een internationale kunstzinnig-politieke beweging. Ze werden in 1957 te Cosio di Arroscia, Italië opgericht en lieten zich vooral gelden tijdens de Parijse studentenopstand van 1968. In 1972 werd de beweging opgeheven. Hun bekendste leider was Guy Debord met zijn werk: La société du spectacle.

Situationisten streefden ernaar om - door het creëren van voor massaconsumptie geschikte, ontregelende situaties, happenings - een toestand van voortdurende maatschappelijke revolutie te bewerkstelligen. Het woord situationisme werd door situationisten afgewezen omdat het een starre ideologie zou suggereren. De naam situationisme komt voort van het idee dat elke generatie zich in een situatie bevindt die ontstaan is door de vorige generatie en waartegen zij zich moet verzetten zodat er een permanente revolte komt tegen het gezag.

De beweging vertoont verwantschap met het dadaïsme, het surrealisme, het lettrisme, COBRA en Fluxus en Mail-Art.

De situationisten hebben een sterke invloed gehad op de Engelse punkbeweging en het autonomisme.

Bron: Wikipedia

Contact information

  • Guy Debord