Anat Harel

Leden/gebruikers van deze website gezocht

De komende maanden worden de websites joodsmonument.nl en communityjoodsmonument.nl vernieuwd en verbeterd. Daarbij betrekken we graag u - de gebruiker.

Vind u het leuk en belangrijk om samen met ons te werken aan een online monument dat overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken is, en recht doet aan de personen die ermee herdacht worden, stuur dan een bericht.

We hopen te werken met een gevarieerde groep gebruikers, dus reageer ook als u de website niet ontzettend veel gebruikt. Er is geen voorkennis nodig! Het panel zal twee of drie keer uitgenodigd worden in het JHM, en daarnaast vanuit huis de website-in-ontwikkeling kunnen bekijken. Het vernieuwings-project vindt plaats vanaf mei t/m october, de bijeenkomsten zullen in juni, midden juli en begin september vallen.