Topic:

Vrijheid van meningsuiting, in wiens belang is dat eigenlijk?

Vrijheid van meningsuiting is, zoals duidelijk aangegeven is in artikel 7 Gw en in artikel 10 EVRM, in het belang van alle burgers. Maar men moet niet vergeten dat de vrijheid van iemand begint waar de vrijheid van een ander eindigt.