Eveline Stilma

Enlarge

Eveline Stilma portret -

Eveline Stilma's interesse voor planten is in haar jeugd begonnen. Zij heeft plantenteelt gestudeerd in Wageningen en is gepromoveerd op het ontwerp van biodiverse teeltsystemen.

Tijdens haar promotieonderzoek is zij begonnen met het ontwikkelen van technieken voor het ontwerpen van biodiverse innovatieve teelten aan de hand van stakeholder-participatie. In 2015 heeft zij haar practice uitgebreid met permacultuur waarbij er focus wordt gelegd op diversiteit, circulariteit en gewerkt wordt vanuit een top-down benadering. Ze is nu werkzaam als specialist in het ontwerp en de relatie tussen plantenteelt, stedenbouw en de gebruiker.

Contact information

  • Eveline Stilma