Honey clover

Melilotus alba

Enlarge

Italian bee (Apis mellifera ligustica) on the white sweet clover (Melilotus albus). Pollen basket contains yellow pollen. Keila, Northwestern Estonia. - Author:  Ivar Leidus