Sascha Tamboer

Enlarge

Portrait Sascha Tamboer -

Sacha Tamboer (1973) behaalde in 2004 haar doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie het privaat- en consumentenrecht. Tijdens haar studie is zij onder meer werkzaam geweest op een advocatenkantoor en is zij lid geweest van de Examencommissie van de Hogeschool Holland. Na het behalen van haar bul werkte zij als juriste bij het grondbedrijf van een gemeente, waarna zij in november 2005 is aangesteld als docente bij de afdeling Privaatrecht A van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Vanaf 1 augustus 2006 is Sacha Tamboer aangesteld als junior docent-onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht A en het onderzoeksinstituut Amsterdams Instituut Privaatrecht. De titel van haar proefschrift is 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht'. Tevens is zij lid van de Ius Commune onderzoeksschool.

Onderzoek

Sacha Tamboer verricht haar onderzoek bij het Amsterdams Instituut Privaatrecht bij het onderzoeksprogramma 'Nederlands privaatrecht in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief'. Haar promotor is de heer prof. mr. M.B.M. Loos. Dagelijks begeleider is de heer mr. G.J.P. de Vries.

In haar proefschrift met als titel 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht' gaat zij onder andere in op vragen als: hoe is de klachtplicht in het Nederlandse en Europese contractenrecht geregeld? Welke rol dient een dergelijke klachtplicht in het (in ontwikkeling zijnde) Europees contractenrecht te spelen? Heeft de klachtplicht bij non-conformiteit effect op het klachtgedrag van de betreffende contractspartijen; zou het beoogde doel ook gerealiseerd kunnen worden?

Contact information

  • Sascha Tamboer