2. Contractenbeleid

Inhoud
2.Contractenbeleid
2.1 Verantwoordelijkheid overeenkomsten 
2.2 Opslaan belangrijke documenten en overeenkomsten

Contractenbeleid

 

1.1 Verantwoordelijkheid overeenkomsten 

 

De directeur-bestuurders vertegenwoordigen de organisatie vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid en gaan vanuit die verantwoordelijkheid overeenkomsten aan, intern en extern. Vanuit die verantwoordelijkheid ondertekenen zij arbeids- en stageovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc. Medewerkers kunnen, vanuit de functieverantwoordelijkheid en/of projectverantwoordelijkheid ook overeenkomsten aangaan. Om daar helderheid over te geven, maken we bij Mediamatic gebruik van een procuratiereglement en een 4-ogen principe voor het accorderen van facturen en het verrichten van betalingen. 

 

1.2 Opslaan belangrijke documenten en overeenkomsten

 

Afspraken rondom werkzaamheden en budgetten worden opgenomen in overeenkomsten en gedocumenteerd. Arbeids- en stageovereenkomsten worden opgenomen in het online systeem Employes. Overeenkomsten van opdracht en vrijwilligersovereenkomsten worden opgeslagen op de server. De verantwoordelijkheid voor het juist opslaan van belangrijke documenten en overeenkomsten ligt zowel bij de verantwoordelijke medewerker als bij de Office Manager in samenwerking met directeur-bestuurder B en gebeurt zowel online als in de hard-copy administratie op kantoor.