Thom van Hoek

bio–artist & text editor

Enlarge

Profile -

In mijn werk onderzoek ik hoe het verstrijken van de tijd impact heeft op de manier waarop wij ergens betekenis aan ontlenen. Dit doe ik met gebruik van plantaardig, veranderlijk materiaal, waarmee ik de invloed van onze directe omgeving visueel inzichtelijk wil maken. Hierbij onstaan enkele overkoepelende, achterliggende vraag: kun je iets met zekerheid definiëren en welk gevolg heeft dat? Bijvoorbeeld, wanneer kun je iets “natuurlijk” noemen? Of, wanneer kun je zeggen dat iets veranderd is? Mijn praktijk valt te herleiden naar de term ecologie, waarbij οἶκος oorspronkelijk “omgeving/huis” betekent en λογία “studie van”. Het is sterk verbonden met het landschap van Nederland en reflecteert onze ontworpen, beheer(s)de omgeving. Dit gegeven zoemt rond de sociopolitieke vraag hoe wij op een natuurlijke manier kunnen samenleven in een ruimte die vaak op de tekentafel is ontworpen. Gedreven door deze vragen manifesteert mijn werk zich voornamelijk in tijdelijke sculpturen, installaties, fotografie en video, waarin ik pleit voor een vorm van vloeibare, organische inclusiviteit.