Madeline Schwartzman
All rights reserved
1378 x 2048 Download

Face Nature

Exhibition by Madeline Schwartzman

Schwartzmans experimentele kunstpraktijk, getiteld Face Nature, heeft tot doel een meer wederzijdse subjectiviteit te creëren tussen mensen en niet-menselijke natuur, ter bevordering van een gezondere co-existentie. Face Nature omvat performances waarbij Schwartzman fotografische portretten en bewegende beelden van huid en natuur maakt.

Schwartzman’s experimental art practice titled Face Nature, aims to create a more mutual subjectivity between humans and non-human nature, promoting a healthier coexistence in the Anthropocene. Face Nature includes durational performances where Schwartzman becomes a tree, and photographic portraits and moving images that convey how skin and nature collide and integrate.