Bart van Rosmalen

lector, moderator, regisseur, improvisator

Bart van Rosmalent is als associate lector verbonden aan ArtEZ met als onderwerp 'Interdisciplinariteit en open innovatie'. Van Rosmalen is cellist en regisseur en werkte bij Orkater, de Rotterdamse Kunststichting en de NCRV. Met het Walter Maas Huis, DNB en PWC ontwikkelde van Rosmalen Connecting Conversations: nieuwe verbindingen tussen kunst, wetenschap en bedrijfsleven. Zie ook www.connectingconversations.nl.

Contact information

  • Bart van Rosmalen