Marjoleine Timmer

Corporate Voodoo

Verslag DOEN clinic BedrijfsOvername (TM)

BedrijfsOvername was de winnaar van de juryprijs van de DOEN pitch tijdens KJO11: Onze Club. Deze club van vijf enthousiaste kunstenaars uit vijf verschillende kunstdisciplines won daarmee een DOEN clinic. Tijdens deze clinic werd het concept, de financieringsmogelijkheden, de toekomst en het stappenplan door kritische experts onder handen genomen.

Enlarge

Doen clinic Bedrijfsovername - Doen clinic met de mensen van Bedrijfsovername. O.l.v. Seth van der Meer en Marjoleine Timmer Margarita Osipian

Concept

Vanuit verschillende kunstdisciplines (beeld, muziek, beweging, multimedia) wil BedrijfsOvername (BOn) artistiek onderzoek doen naar bedrijven en op basis van deze bevindingen een uitvoerige (bedrijfs)analyse formuleren. Naar aanleiding hiervan creëert BOn een custom made en eenmalig concept voor één speciale dag: De Dag van de BedrijfsOvername.
Voorafgaand aan de clinic zijn een aantal belangrijke vragen opgesteld die moeten helpen het concept van BOn te vertalen naar een praktisch business model.

De clinic

BedrijfsOvername, bestaande uit Martijn Engelbregt, Marije Nie, Petra van Aken, Yuri Veerman en Teresa van Twuijver, hadden voor de gelegenheid zelf ook twee experts uitgenodigd: John Tielman en Victoria Luna Laboureau. Via Mediamatic was creatief ondernemer Seth van der Meer aanwezig, en project developer Marjoleine Timmer van Mediamatic zelf. BedrijfsOvername wil de creativiteit van verschillende kunstdisciplines inzetten om bedrijven een nieuwe kijk op hun bedrijfscultuur te geven, en tegelijkertijd een kunstwerk achter te laten dat door co-creatie is ontstaan. Maar waarom zouden (commerciële) bedrijven met kunstenaars aan de slag gaan als ze ook een dag op de hei kunnen gaan zitten? Wat is de meerwaarde van dit concept en hoe kan dit rendabel neergezet worden?

Allereerst werden de kernactiviteiten en waarden van BedrijfsOvername aangescherpt. BedrijfsOvername komt, in tegenstelling tot een coach, geen problemen oplossen. De kunstenaars van dit initiatief bieden een andere manier van kijken en denken, en veranderen op die manier de probleemstelling. Ze houden zich bezig met de 'transformation economy'. Een BedrijfsOvername verandert niet alleen de kijk van alle medewerkers, maar ook het gehele proces binnen een bedrijf. Het probleem hierbij is echter, dat mensen eigenlijk helemaal niet willen veranderen. Er zal dus een goede strategie opgezet moeten worden om organisaties duidelijk te maken wat de meerwaarde is van een BedrijfsOvername, namelijk een veranderd perspectief.

Omdat grote, commerciële bedrijven voor een groot deel de doelgroep zijn, is het goed te beginnen met die bedrijven die reeds kunst ondersteunen en hiervoor open staan. Verder is het belangrijk om vindbaar te zijn op de reguliere zoekplaatsen, maar dan met een grappige prikkel. Naast serieuze coach advertenties, valt een kunstzinniger en humoristische advertentie meer op. Bovendien ontspannen mensen snel bij humor. Zorg er echter wel voor dat je geen gimmick wordt, veranderen is 'serious business'.

Toekomst

Wanneer er voldoende funding gevonden kan worden voor de opstartfase, kan BedrijfsOvername beginnen met de acquisitie. In het begin zal dit draaien om het weggeven van BedrijfsOvernames en het uitproberen van verschillende concepten. Een concept dat direct in de smaak valt, is dat van 'corporate voodoo'. Laat iets achter bij de eerste ontmoeting, waardoor klanten getriggered worden opnieuw contact op te nemen, en verander het perspectief van het bedrijf! Voor BedrijfsOvername is het voornamelijk belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden. Deze clinic heeft bijgedragen aan het helder krijgen van het concept, maar vooral ook aan het opzetten van het stappenplan. Wees dus beducht op een BedrijfsOvername volgend jaar!