Everard Warffemius

it takes two to tango

Everard (citaat Unique Sources) heeft leiding gegeven aan complexe projecten en veranderprocessen in organisaties en is daardoor een ervaren manager /interim-manager en coach.
Hij vervulde directiefuncties in de navolgende sectoren Jeugdbeleid, Samenlevingsopbouw en Kunst en Cultuur.

Daarin heeft hij een inspirerende leiderschapsstijl ontwikkeld, waarmee hij mensen bindt en in beweging krijgt, op een ander spoor kan zetten. Hij houdt van intensief en een wat langer durend contact voor het interactief ontwikkelen van strategie, beleid, organisatieverandering en het begeleiden/ implementeren van veranderingen.

Hij is overtuigd van de maakbaarheid van de samenleving en mogelijkheid voor het bieden van evenredige kansen voor degenen die daar deel van uitmaken. (einde citaat)

Everard als beeldend kunstenaar.
(Citaat ANY ART)

Inspiratiebron
Inspiratie haalt hij uit de dialoog met dat wat hem omringt en aan verandering onderhevig is zoals natuur, relaties en interactie. Dat gesprek, die verhouding wordt door hem in beelden doorgegeven om hiermee te worden voortgezet opdat het ook de toeschouwer niet onbewogen laat.

Sfeer
Opvallend is het rijke kleurgebruik en de steeds wisselende benadering van thema's 'doen wat de penseel te doen geeft'. Dit resulteert in lyrisch abstract werk (einde citaat)

Contact information

  • Everard Warffemius
  • Trompetstraat 40 -44
  • 2611KS
  • Delft
  • NL