Forum Vrouwennetwerk

Het glazen plafond schuift omhoog en verdikt.

Wat is nodig om de doorstroom van vrouwen naar topposities te realiseren? Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren? Welke invloed zou deze minister van OCW én Emancipatie kunnen uitoefenen op de benoemingen van vrouwen op topposities? Veel gehoorde succesfactor is het hebben van een goed netwerk. Coaching in de Cultuur doet daarvoor de aftrap.