Talk of the Town #27

12 Oct 2010

Bouwputten en veel leegstaande panden, het zijn twee pijnpunten van de stad. Bjarne Mastenbroek pleit als nieuwe voorzitter van de BNA voor meer hergebruik van gebouwen en daagt Maarten van Poelgeest uit hier aanjager in te zijn.

DE LEEGSTAND TE LIJF. HERGEBRUIK!
"De overheid moet de bouwsector dwingen tot hergebruik," aldus Bjarne Mastenbroek (SeARCH) bij zijn aantreden als voorzitter van de BNA. Volgens hem is dat de enige manier om bouwend Nederland tot recycling van gebouwen te bewegen. En dat is hard nodig want duurzaam bouwen wordt met name met de mond beleden. Men laat een gebouw liever leegstaan of haalt het neer om iets compleet nieuws te laten verrijzen. Gevolg: uitdijende steden die ons schaarse groen opslokken en miljoenen vierkante meters lege kantoorruimte.

De crisis zou een omwenteling naar duurzame architectuur kunnen versnellen, maar Mastenbroek denkt dat zonder stimulerende maatregelen architecten, projectontwikkelaars en investeerders niet in beweging komen. Nationale wetgeving en statiegeld voor gebouwen zijn mogelijke oplossingen. Mastenbroek roept Maarten van Poelgeest (wethouder Ruimtelijke Ordening) op zijn steentje bij te dragen met lokale bestemmingsplannen.

Moderator: Ruben Maes

Aansluitend organiseert de Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat van de Gemeente Amsterdam in Pakhuis de Zwijger een expertmeeting over de aanpak van leegstaande kantoren. Hier zal Maarten van Poelgeest zijn zes voorstellen presenteren om de leegstand te lijf te gaan. Deze expertmeeting is openbaar en het publiek krijgt de gelegenheid om mee te praten over deze prangende kwestie.
Aanvang: 21:15 uur.

NB: Talk of the Town begint deze maand een half uur later, om 18:30 uur.