Multinational vs. Verzet

Shell en de anti-apartheidsbeweging

14 Jun 2011

Ervaringsdeskundigen en historici vertellen over de roerige jaren '70 en '80, toen blokkades, protesten en verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika aan de orde van de dag waren.

Enlarge

Spektakelblokkade voor het hoofdkwartier van Shell, 1989 - Spektakelblokkade: "AABN-bestuurslid Klaas de Jonge in het nauw tijdens de Spektakelblokkade bij Shell Amsterdam, 19-21 april 1989". Bron: 'Spektakelblokkade; Shell uit Zuid-Afrika', 1989.

Op 19, 20 en 21 april 1989 trokken duizenden mensen naar het Shell-terrein in Amsterdam-Noord om deel te nemen aan de Spektakelblokkade. Boodschap: Shell moet vertrekken uit het door Apartheid verziekte Zuid-Afrika. Al sinds het begin van de roerige jaren ’70 werd vanuit Nederland echter al een actieve strijd gevoerd tegen de apartheid. Dit gebeurde deels via officiële kanalen, maar er was ook ondergronds activisme waar men niet terugschrok voor hardere acties. Shell-pompen werden vernield, paspoorten vervalst en smokkelacties opgezet; alles om het in ballingschap opererende ANC te steunen. Anno 2011 staat Shell nog steeds ter discussie; nu vanwege haar activiteiten in Nigeria.

Op deze avond staat de constante spanning tussen Shell en het actieve verzet tegen deze multinational centraal. Ook zullen we, aan de hand van objecten uit het NIZA-archief, diep ingaan op de spanning die de anti-apartheid activisten beleefden tijdens hun operaties. Kom ook en duik in de historie van Nederlands grootste multinational en de fanatieke anti-apartheids beweging!

Gasten zijn onder andere Bart Luirink en Joost Jonker.
Bart Luirink is een voormalig anti-apartheid activist en woonde sinds 1994 in Zuid-Afrika. Luirink schreef meerdere boeken, waaronder het recent zeer goed ontvangen boek Puur Goud; andere verhalen uit Zuid-Afrika (2010). Bekijk ook zijn website.

Joost Jonker is economisch historicus aan de Universiteit van Utrecht. Hij is een van de auteurs van Geschiedenis van Koninklijke Shell (2007), het omvangrijke (en onafhankelijke) historische onderzoek dat werd uitgegeven bij het 100 jarig bestaan van Shell.

Meer informatie

Deuren open: 19.00. Aanvang programma: 19.30. Locatie: Mediamatic Bank, Vijzelstraat 68 Amsterdam. Reserveer bovenaan deze pagina. Voertaal: Nederlands.