Incentivators: Het wereldvoedselprobleem

5 Sep 2011

Gesprek met Daniel Knoop naar aanleiding van zijn 'alternatieve ontwikkelingshulp' en de documentaire die daarover is gemaakt door Hans Bouma.

Daniel Knoop verdient geld aan Congolezen

HET WERELDVOEDSELPROBLEEM
Van zeven naar negen miljard mensen. Hoe ziet de aarde er in 2050 uit? Daniel Knoop vertrouwt landbouwontwikkeling in Afrika niet langer toe aan overheden en internationale organisaties. Daarom is hij aan de slag gegaan als ondernemer in DR Congo.

"Landbouw is een economische activiteit. Alleen de economische prikkel van een afzetmarkt verleidt mensen om een surplus te produceren," aldus Daniel. "Als ondernemer moet ik op zo efficiënt mogelijke wijze middelen inzetten om dezelfde problemen op te lossen, die boeren hun achterstand bezorgen. Aan gratis geld van ontwikkelingsorganisaties heb je weinig; daar gaat niet de juiste prikkel van uit. Terwijl geld van de financiële markten te duur is. Als beginnende ondernemer in Afrika val je tussen wal en schip."

Boer met cassavewortel, foto: documentatiemateriaal Congo door Hans Bouma.

Om start-ups de eerste moeilijke jaren door te helpen, heeft Daniel Stichting Incentivators opgericht. De aandelen in z'n bedrijf heeft hij overgedragen aan deze stichting.

PROGRAMMA
Documentairemaker Hans Bouma volgt Daniel sinds 2009 in Afrika. Hij laat deze avond uniek materiaal uit de binnenlanden van Congo zien. Vervolgens legt het publiek onder leiding van Bahram Sadeghi Daniel het vuur aan de schenen. Biedt Daniel eindelijk een duurzame oplossing voor het grote ontwikkelingsvraagstuk van Afrika?

Daniel presenteert ter afsluiting Stichting Incentivators; het publiek kan zich aanmelden om actief te worden voor deze stichting.