Simulacrum
All rights reserved
369 x 534 Download

Simulacrum (IM)PERFECTIE

Jaargang 18, #1 (Januari 2010)

Aan dit nummer werkten mee: Jan Andriesse, Huub van Baar, Lois Cohen, Thijs Gerbrandy, Kim Knoppers, Gert Jan Kocken, Sajda van der Leeuw, Sarah Merabaï, Laura Mudde, Niet Normaal * Difference on Display, Helena Muskens, Quirine Racké, Frank Reijnders, Annika Rulkens, Pauli Snoeks, Lise Steyn en Maarten Tamminga. Vormgegeven door Luke van Veen.

In haar eerste nummer van jaargang 18 houdt Simulacrum, hèt tijdschrift voor kunst en cultuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zich bezig met perfectie en imperfectie in kunst en de (visuele) cultuur. Het spel tussen perfectie en imperfectie is iets wat al sinds eeuwen een grote rol heeft gespeeld in de kunst: het constante streven van een kunstenaar naar het perfecte staat vaak centraal in een groot gedeelte van de lange kunstgeschiedenis die we kennen. Het perfecte lichaam in de Oudheid, de goddelijke verbeelding in de Middeleeuwen, de realistische weergave in de Renaissance, het sublieme gevoel in de Romantiek, het absolute nulpunt in de moderne kunst, of de drang naar perfectie in de huidige maatschappij: naar al deze zaken gaat Simulacrum op zoek in dit nieuwste nummer aan de hand van waardevolle bijdragen van docenten, studenten, schrijvers, tentoonstellings-medewerkers en kunstenaars.
In deze Simulacrum blijkt dat (im)perfectie geenszins eenvoudig aan te wijzen valt. Zo kan het ideale het lelijke worden, het onaffe het nieuwe complete en het ontbrekende het wonderlijk schone. Kortom: geniet van de verscheidenheid aan (IM)PERFECTIE met deze nieuwe Simulacrum. Bekijk de inhoudsopgave en een voorproefje op de website van Simulacrum; www.simulacrum.nl.

Wij nodigen u uit om op woensdag 13 januari vanaf 21.00 het glas met ons te heffen op (IM)PERFECTIE en het nieuwe jaar in Café de Engelbewaarder op de de Kloveniersburgwal 59 te Amsterdam.