Emina Sendijarevic

Related content, Links & uri's

Hier vind je informatie over hoe je je pagina kan relateren aan andere pagina's, door kan laten verwijzen naar een andere pagina en een naam i.p.v. een ID-nummer geven.

Related content

Zorg er altijd voor dat de related content ook echt gerelateerd is. Meestal lukt dit met keywords, maar soms zijn er andere middelen nodig.

Een aantal tips.

 • Gebruik voor één project dezelfde keywords voor alle pagina's. Zo zorg je ervoor dat de link tussen deze afzonderlijke pagina's erg sterk is. Gebruik liever een aantal specifieke keywords die echt over het project gaan, dan heel veel keywords die 'er wel mee te maken hebben'.
 • Voeg zelf keywords toe die uniek zijn voor dit project (zoals "sur place" voor de tentoonstelling van Sur Place).
 • Probeer het aantal keywords te beperken tussen de 5 en 15.
 • Gebruik 'fixed context' indien je de inhoud rechts op een hele specifieke manier wilt ordenen.

Let op: Als je fixed context gebruikt, blijven de items rechts er voor latijd staan. Dus ook events die al voorbij zijn en dergelijke. Check de fixed context regelmatig op relevantie.

Alternatieve uri

Alle pagina's in Anymeta hebben een id-nummer. Dit nummer is in de url te vinden. Stel je hebt een contactpagina op www.mediamatic.net/page/124896. Hiervan kun je een alternatieve link maken met woorden in plaats van nummers, bijvoorbeeld www.mediamatic.net/editorial.

Hoe doe je dat?

 • Ga naar de admin van de pagina.
 • In het tabblad admin, ga je naar het onderdeel alternatieve uri's.
 • Typ hier een slash (/) gevolgd door de tekst, dus /editorial.
 • Klik bovenin op publiceer.
 • Probeer het uit door naar www.mediamatic.net/editorial te gaan.

Let op: Het is niet de bedoeling dat je voor alles een alternatieve uri aanmaakt. Maak zeker geen alternative uri van je eigen profielpagina. Gebruik alternative uri's ook alleen om van nummers, woorden te maken: Je mag d.m.v. alternative uri's de pagina geen nieuw id-nummer geven!

Redirect uri

Doorverwijzen naar een andere pagina (binnen of buiten de website). Redirect uri's worden bijvoorbeeld gebruikt om een pagina van een andere website te gebruiken in onze website. Het kan ook handig zijn wanneer je een navigatie-set hebt aangemaakt, maar hieroverheen liever een artikel wilt zien. De navigatie blijft dan wel intact, maar de set-pagina is niet meer zichtbaar. Ook kun je de redirect gebruiken om het list-item er anders uit te laten zien dan van de pagina zelf.

Hoe doe je dat?

 • Ga naar de admin van de pagina die je wil laten doorverwijzen naar bijvoorbeeld http://www.mediamatic.nl/page/216/nl.
 • Type in het tabblad tekst helemaal bovenin de redirect uri in: Dit is de volledige url voor pagina's buiten onze website en slechts/IDnummer voor pagina's binnen onze website bijvoorbeeld /216.
 • Klik bovenin op publiceer.
 • In het /admin overzicht staat deze pagina nu bovenaan. Het ID-nummer dat rechts van de titel staat, is de url van de doorverwezen pagina.

Let op: De oorspronkelijke pagina is nu in de front-end niet meer te vinden. Hij verwijst namelijk meteen door naar de andere pagina. Om de oorspronkelijke pagina terug te vinden, moet je op id nummer of titel zoeken in de admin.

Let op: De redirect uri staat in het tabblad text in de admin. Wanneer je dus een andere taalversie toevoegt, moet je ook de redirect uri kopieren naar de andere taalversie. Doe je dat niet, dan werkt de redirect uri niet in de andere taalversie!