Organization:

MUG

MUG Magazine, sinds 1988 het gratis maandblad in Amsterdam en omstreken voor iedereen die zich maatschappelijk betrokken weet en voor minima in het bijzonder. MUG wil een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van mensen. Een grote groep Nederlanders (een op de tien, in een grote stad als Amsterdam zelfs een op de vijf) moet van een uitkering of een loon op bijstandsniveau rondkomen. Een nog grotere groep Nederlanders zit daar maar net boven, is voor de aanvulling van het inkomen afhankelijk van toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. De kloof tussen arm en rijk wordt in ons rijke Nederland met zijn relatief goede sociale voorzieningen almaar groter. MUG komt voor minima op, door het geven van nieuws dat hen aangaat, door het bieden van een opinieplatform én door het geven van nuttige informatie zoals de MUGwijzer. MUG hoopt als journalistiek medium bij te kunnen dragen aan de positieverbetering en emancipatie van minima. Dit ook vanuit de gedachte dat zij te weinig zelf aan het woord komen in de reguliere media.

Contact information

  • MUG
Works here: