Organization:

Stichting Lezen

Stichting Lezen levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, door middel van lesmethodes en projecten op scholen. Stichting Lezen ondersteunt leesbevorderende projecten financieel en inhoudelijk. Daarbij zijn jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar, de belangrijkste doelgroep. Stichting Lezen ondersteunt (boven) regionale projecten. Stichting Lezen wil geen lokale projecten ondersteunen. Ze ondersteunen liever lesmethodes en projecten op scholen. Voorstellingen worden ook niet ondersteund.

Contact information

  • Stichting Lezen
Works here: