Leon Bouts

Leon Bouts heeft twintig jaar ervaring met het praktiseren van Transcendentaal Leven. Al vroeg in zijn leven ervoer hij een drijfveer voor spirituele verdieping van het dagelijks leven. Hij studeerde af in de Culturele Antropologie aan de Universiteit van Leiden. Hier deed hij onderzoek naar de mystiek in het werk van Frédéric Antonious en de relevantie hiervan voor de Europese maatschappij-cultuur. Verdieping in deze mystiek heeft hij altijd voortgezet als rode draad in het leven.

Voor de voorloper van ITL heeft hij gediend als docent in het Web van Dimensies, een holistische mensvisie voor pedagogische vorming en communicatie. Gedurende een periode van negen jaar heeft hij zijn leven geleid in een kleine monastieke gemeenschap waar Transcendentaal Leven volgens uitgangspunten van de Abbahi Way gepraktiseerd werden, een fenomeen van seculiere spiritualiteit.

Naast zijn werkzaamheden voor ITL, is hij thans bestuurder van Stichting Phronimos, dat zich richt op cultureel erfgoed en is hij werkzaam als adviseur voor de Rijksoverheid. Hier heeft hij de methodologie van Dimensies van Ervaren ook op diverse wijzen kunnen toepassen.

Leon Bouts zijn rol bij ITL is het verzorgen van cursussen en seminars over de uitgangpunten van Transcendentaal Leven, waar hij zich in het bijzonder richt op Meervoudige Dimensies van Ervaren, Resonantie Ethiek en Transculturele Communicatie, toegepast in de dagelijkse praktijk. Hij is gehuwd en woonachtig in Den Haag.

Door veel diversiteit in zijn achtergrond is hij in staat om vanuit een breed spectrum Transcendentaal Leven te beproeven.

Contact information

  • Leon Bouts